april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Bolaget bygger position för kommande trend

Bayn Europe tar fram kreativa lösningar som reducerar sockret i mat och dryck och skapar nya, naturligt sötade produkter baserad på nyttigare ingredienser av fibrer med färre kalorier och en bibehållen smakupplevelse. Bolaget finns noterat på First North sedan 2014.

Bolagsvärdet är lågt och just nu erbjuds man teckna aktier i bolaget till rabatterat pris. Därför kan det vara värt att titta på bolaget med hänsyn till det låga börsvärdet som just nu uppgår till knappt 20 MSEK, till teckningskursen 3,48 kronor.

 

Sockerkonsumtionen är ett hälsoproblem i västvärlden. I västvärlden konsumerar vi betydligt mer socker än rekommenderat. I Sverige beräknas vi årligen konsumera 40 kilo socker per person. Det är mer än fyra gånger Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation. Detta är en starkt bidragande anledning till sjukdomar som fetma och diabetes typ 2.

 

Hälsoproblemet har uppmärksammats av både konsumenter och politiker. Sockret är den nya tobaken sett till negativ hälsopåverkan som uppmärksammas medialt. Medvetenheten om faror med överkonsumtion av socker ökar. Försäljningen av produkter som vänder sig till hälsomedvetna konsumenter har ökat stadigt under de senaste åren. Det har gjort att det har blivit allt mer politiskt accepterat att hårdare beskatta onyttigheter. I mars beslutade Storbritannien att införa särskild sockerskatt på drycker. Uppmärksamheten kring överkonsumtionen av socker har gjort att det har blivit politiskt accepterat att öka beskattningen på socker som ändå är en billig råvara för livsmedelsproducenterna. 

 

Socker i sig är inte skadligt i små mängder men de stora mängderna som konsumeras utgör ett problem. Bara en burk Coca Cola innehåller mer socker än det rekommenderade dagliga intaget av socker. Hur minskar man mest effektivt sockerberoendet? Sockerskatten är en väg men konsumenter efterfrågar den smaken som sockret ger. Det går att inte enbart med skatt minska sockerkonsumtionen. Det bästa sättet att ersätta sockret är att erbjuda en likvärdig smak. Sockret behöver ersättas med sockersmak. Smaken är viktig för konsumenterna och det är i slutändan de som driver innehållet i livsmedel.

 

Det är kring lösningen på det problemet som Bayn bygger sin affärsidé. Bayn har ingredienslösning som produkt. Bolaget hjälper även livsmedelsproducenter att ersätta socker med kunskap. Man tar fram rätt kombination av fibrer och sötningsmedel som ger rätt smakupplevelse och näringsvärde. Bolagets naturliga lösningar är utvecklade genom vetenskaplig forskning och i nära samarbete med bolagets kunder.

 

Bayn kan erbjuda en totallösning, genom att t.ex. sälja egen chocklad till producenter för att användas som basvara i t.ex. chockladglass. Man erbjuder både ingredienser och lösningar baserade på kunskap om hur man ersätter ingredienserna i livsmedel och bibehåller likvärdig smak där nettoeffekten är att man minskar eller ersätter sockermängden men bibehåller smaken.

 

De aspekterna som gör att sockret har bitit sig fast trots att marknaden gärna skulle vilja reducera sockret i livsmedel är smaken och produktionskostnaden. Sockersmaken är välbekant och uppskattad bland konsumenterna. Dessutom är sockret billigt och ett enkelt sätt för producenter att hålla höga marginaler är genom att ha en hög sockerhalt. Bayn kan således lösa ett av problemen för livsmedelsföretagen på ett bra sätt,  att övervinna tekniska hinder och utveckla smakupplevelser på vägen för att lansera mer hälsosamma produkter.

 

Vad gäller själva kostnadsfaktorn är den svårare att lösa eftersom man inte kan komma runt sockrets prisfördel ännu. Över tid med ökad kunskap kan prisskillnaden minska. Där möjligheten finns idag är i premiumprodukter som kunder gärna betalar mer för. I premiumprodukter kan producenterna ersätta eller reducera sockret med naturliga sötningsmedel. På sikt utgör dock den politiska trenden och ökad beskattning av socker i livsmedel en möjlighet för Bayn. Om skatten på socker ökar kommer sockret att bli mer konkurrensutsatt av naturliga sötningsmedel och producenterna kommer att få större incitament att ersätta sockret. Då kan det gå fort och efterfrågan på naturliga sötningsmedel skulle kunna explodera.

 

Bolaget vänder sig till en bred geografisk marknad. I dagsläget har Bayn försäljning i 15 länder. Bayns unika position är att man erbjuder både ingredienser för att ersätta eller reducera socker i livsmedel men även kunskap om hur producenten ska göra det utan att göra avkall på smaken som är så viktig för konsumenterna. Där utmärker man sig jämfört med råvarufokuserade konkurrenter som t.ex. säljer kemiska sötningsmedel eller enbart det naturliga sockeralternativet stevia. Man har ett brett erbjudande även om man fortfarande försäljningsmässigt är en liten aktör. Konkurrensen ska dock inte underskattas och den kommer ofta inifrån de potentiella kundernas egna organisationer som har egen ”know how” om smaksammansättningar.  Det innebär ett lite ovanligt kund- och konkurrensförhållande där konkurrenter också är potentiella kunder. Livsmedelsindustrin är så pass stor och smakfrågan är så viktig att små smaknyanser kan för en livsmedelsproducent vara värda en investering för att förbättra smaken.

 

Under förra året omsatte bolaget ca. 3 MSEK vilket nästan kan betecknas som”proof of concept”. Även om omsättningen är låg så är bolaget relativt ungt och man har ett flertal kunder och intressanta partners samt samarbeten som indikerar att bolaget har ett bra erbjudande. Man har bl.a. ett exklusivt samarbete med nederländska Barentz, som är Europas ledande distributör inom livsmedelsingredienser.

 

Bayn har tidigare fokuserat på forskning och produktutveckling men har sedan noteringen arbetat med att bli ett mer säljorienterat bolag. Man lägger ned mer energi på att besöka kunder, sälja samt att bygga varumärke och kännedom om bolaget och erbjudandet. Samarbetet med Barentz bådar mycket gott som hjälper bolaget till att nå nya kunder, både genom kontakter och via gemensamma kundbesök.

 

Nyligen kommunicerade Bayn en order från ett kinesiskt företag, Joywin Natural Products Co. Ltd., som är producent och distributör som specialiserar sig på att utveckla och producera naturliga och hälsosamma ingredienser från olika växter, och som jobbar mot den kinesiska hälsoindustrin. Ordern är intressant eftersom det kinesiska företaget valde att arbeta med Bayn för att Bayn’s lösning EUREBA motverkar eftersmaken av stevia i livsmedel. Stevia har pekats ut som en naturlig ersättare till sockret men i väst har utvecklingen varit långsam. I Asien har dock utvecklingen kommit längre. Att Bayn kan erbjuda en lösning som motverkar eftersmaken av stevia är ett styrketecken. Det är även positivt att Bayn lyckas attrahera en kund utanför Europa där man har lagt mest fokus på marknadsbearbetning.

 

Hittills har ca. 20 MSEK investerats i bolaget. Man kan säga att de som har tidigt investerat i aktien har gjort förarbetet och de investerare som tecknar i pågående emission har potential att skörda frukterna av de investeringar. Bolaget är närmare lyft idag än i samband med noteringen. I samband med noteringen hade man ett betydligt smalare erbjudande och saknade den helhetslösning som man nu kan erbjuda. Nu har man även kommit betydligt längre i marknadsbearbetningen vilket borde leda till en snabb försäljningsökning under de närmaste åren. Emissionskapitalet ska användas till att utveckla ett community center med showroom och utveckla ett IT-system för recept och ledningsystem med ett flertal ytterligare funktionaliteter som kommer att stödja en digital marknadsföringsstrategi.

 

Risken i aktien är fortfarande hög, men tack vare att bolaget delvis har passerat forsknings- och utvecklingsfasen minskar risken. Försäljningen borde kunna öka rejält under de närmaste åren med tanke på de säljinsatser som bolaget gör i kombination med att produktportföljen har fyllts på. Trenden med ökad beskattning av socker innebär en långsiktig möjlighet för bolaget. Aktien är billig för den som tror att sockerkonsumtionen över tid kommer att minska. Bolaget har ett brett erbjudande till producenter och har goda förutsättningar att kunna spela en betydande roll i den trenden. Man kan säga att bolaget positionerar sig inför en kommande trend som redan har inletts men är fortfarande i sin linda. Till teckningskursen på 3,48 kronor värderas bolaget pre-money till knappt 20 MSEK vilket är lägre än de totala investeringarna i bolaget hittills. Det är en rabatt på hela 39{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med nuvarande aktiekurs på 5,70 kronor. Erbjudandet är dessutom strukturerat som en unit där man även får en teckningsoption på köpet som man kan utnyttja till en förmånlig kurs om ett halvår. Aktiekursen kommer att vara nyhetsdriven så skulle det komma positiva nyheter under tiden kan teckningsoptionen vara intressant.

 

Nedan följer en intervju med bolagets VD Lucy Dahlgren som berättar om affärsstrategin.

 

– Hur lätt är det att ersätta sockret i befintliga produkter som är populära bland konsumenterna? 

Det är mycket svårt att ersätta socker med naturliga ingredienser idag för att reducera sockerinnehållet i produkter eftersom det får effekter på smak, konsistens och hållbarhet. Det är just den kunskapen som är basen i Bayns affärsmöjlighet då vi är specialister inom detta område. Vi har för 6 produktkategorier (bland dem finns bl.a. choklad, godis och läskedrycker) tagit fram +50 lösningar som är testade, har enbart naturliga sötningsmedel, och är redo för industriell massproduktion. 

 

– Hur ser er affärsmodell ut? 

Vi är ett kunskapsföretag som har en portfölj som erbjuder allt från naturliga sötningsmedel (ingredienslösningar) till lösningar för sockerreduktion för distributörer, livsmedelsproducenter och detaljister(systemlösningar och totallösningar). Affärsmodellen är anpassad efter varje segment. 

Ingredienslösningen riktar sig framför allt till inköpsavdelningar och där har vi lägre marginal. Systemlösningar inklusive forskning- och utvecklingstjänster riktar sig produktutvecklingsavdelningar och består av högre kunskapsnivå och där har vi därmed en högre marginal. Totallösningarna riktar sig till marknads- och säljavdelningar och där är marginalen lägre. I genomsnitt siktar vi på en 20{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} marginal.

Bayn’s kärnkompetens är systemlösningar samt forsknings- och utvecklingstjänster. Vi strävar efter att bygga en communitybaserad affärsplattform på medellång sikt som påverkar och tillgodoser affärsbehoven hos alla aktörer inom ingrediens- och livsmedelsproduktion genom våra recept formler för goda och hälsosamma produkter utan tillsatt socker. Vi har för avsikt att erbjuda PR och marknadsföring i vår community plattform till företag som säljer hälsoingredienser och livsmedel.

 

– Vilka är era kunder? 

Merparten av våra order och nuvarande förfrågningar kommer från distributörer och direkt från livsmedelsproducenter, intresse finns även från detaljister. 

 

– Vid vilken försäljning når ni break even? 

Vi har en affärs- och säljplan som vi noggrant följer. Hur marknaden för sockerreducerade produkter utvecklas kommer att styra när vi når break even. 

 

– När beräknar ni kunna uppnå den försäljningen? 

Under de tre senaste åren har vi arbetat hårt för att identifiera affärsmöjligheter och därefter byggt upp en portfölj av + 50 lösningar som vi känner möter de krav och utmaningar som producenter har som slutkonsumenter efterfrågar. Bland dem finns bl.a. choklad, godis och läskedrycker. Här har vi idag en lösning som industriellt kan massproduceras, är testad och kan hjälpa producenter att snabbt komma till marknaden utan att lägga ner pengar på forskning och utveckling. Denna produkt- och lösningsportfölj som vi har utvecklat möter både vad producenters och konsumenter efterfrågar. Hur marknaden för sockerreducerade produkter utvecklas kommer att styra när vi når den försäljningen. 

 

– Ni har gjort förändringar i verksamheten för att kunna öka försäljningen snabbare. Kan ni sammanfatta hur säljorganisationen ser ut och hur ni når era kunder?

Vi säljer lösningar och en ny livsstil med mindre socker. Vår unika affärsmodell är baserad på att skapa värden och synergier för alla intressenter inom sockerreducering som tex. ingredienstillverkare, livsmedelsproducenter och konsumenter. Vi bygger kundrelationer med vårt varumärke som bygger på teknisk kunskap, service och lösningsportfölj för att bibehålla deras lojalitet och affärsflöde på kort- och lång sikt.

Vi har ändrat fokus från att sälja sötningsmedel till att sälja lösningar, något som våra nuvarande och potentiella uppdragsgivare har efterfrågat. Vi säljer till livsmedelsproducenter via distributörer och direkt försäljning. 

 

– Ni har nyligen kommunicerat ordrar från Kina och Sydafrika. Hur viktiga är de affärerna för er på kort- respektive lång sikt? 

På kort sikt är det viktigt för oss på Bayn för att vi nu börjar se tydliga bevis på att det arbete vi lagt ner på att ta fram lösningar ger förväntad effekt. Vår strategi med sälja lösningar som kunskapsföretag fyller ett behov.

På lång sikt innebär det att vi via referensprojekt som dessa fortsätter att bygga ‘proof of concept’. Vi är nu redo att ta nästa steg och flytta mer resurser till försäljning- och marknadsföring för att kapitalisera på vad vi har skapat under de senaste åren. Vårt mål är att ge fler producenter i livsmedelsindustrin lösningar så att de kan producera och sälja produkter som är naturligt sötade och innehåller färre kalorier. Vi kan nu också intensifiera arbetet med vår strategiska partner Barentz och även erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till producenter i livsmedelsindustrin som är redo att bygga en hälsosammare värld – en värld utan socker.

 

– Vad är er största styrka som bolag? 

Den kunskap vi har vad gäller de utmaningar, möjligheter och behov våra uppdragsgivare och strategiska partners har och att vi nu har +50 lösningar som kan leverera som är redo för industriell produktion där vi kan både ersätta socker med naturliga sötningsmedel samtidigt som kaloriintaget minskas. Vår affärsidé ligger i tiden, har mål och mening. Alla vi se en hälsosammare värld. En av de viktigaste komponenterna för att uppnå det är att sockerreduceringen ökar. En stark trend i hela samhället globalt är medvetenheten om att sockerkonsumtionen måste ned. Sockerreducering är idag en fråga som både producenter, slutkonsumenter, politiker och organisationer som WHO lägger ner mycket energi på att finna svaret på. Våra lösningar ersätter socker med naturliga sötningsmedel samtidigt som kaloriintaget tas ner. Det är en winwin för alla.

 

– Varför ska livsmedelsproducenter välja Bayns totallösning? 

För vi hjälper dem att komma snabbare till marknaden och möta konsumenternas önskemål. Vidare att våra +50 produkter är testade, är baserade på naturliga sötningsmedel och är redo för industriell produktion. 

 

– Sockerkonsumtionen kommer att beskattas hårdare i framtiden. Hur snabbt räknar ni med att sockerskatten höjs runt om i världen? 

Omöjligt att svara på men trenden pekar på att sockerindustrin går en tuff framtid till mötes. Senaste exemplet är skatt på läsk i Storbritannien. 

 

– Hur mycket kapital har hittills investerats i bolaget utöver den pågående nyemissionen? 

Cirka 20 Mkr vilket har varit tillräckligt för att bygga en stark plattform samt en portfölj av produkter och kunskap som vi nu kan gå ut och marknadsföra.

 

– Kommer den här nyemissionen att räcka till ett positivt kassaflöde eller kommer ni att behöva ytterligare finansiering framöver? 

Vi räknar med att nyemissionen tar oss till den nivå som vi strategiskt definierat. Allt beror på hur fort marknaden växer, det är lite som med ECO produkter – hade vi varit en leverantör där hade vi, som vi gör på Bayn, känt att det hade både mål och mening. Allt som allt, vi vet att vi är rätt ute, har den erfarenhet och portfölj av produkter och lösningar som krävs. Så frågan för oss handlar mest om hur snabbt vi behöver växa för att säkerställa att vi blir en betydande aktör inom detta område. 

 

– Hur snabbt kan ni växa i framtiden? 

Det beror på hur snabbt marknaden utvecklas för sockerfria produkter. Viktigast för oss är att vi är redo och kan erbjuda vad som krävs för att bli en betydande aktör. 

 

– Hur mycket av emissionen tecknas av styrelsen? 

Drygt 20{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads