augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bolaget som vill höja näthastigheter

 • 2018-11-28 16:00
 • Redaktionen

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17e maj 2018 ska InCoax genomföra en Nyemission av högst 1 200 000 aktier.

InCoax som bolag utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar och Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster.

Idag finns det ett antal olika plattformar som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket varav en är MoCA Access™ 2.5, marknadspotentialen är stor med upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU. Kina och USA enligt bolagets bedömning.

Kunder som använder InCoax produkter kommer att kunna erbjuda konsumenten samma tjänster och samma kvalitet som som i en traditionell fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad och en mycket enklare installation.

Bolaget har en ljus framtid framför sig, då fler och fler bolag efterfrågar höga hastigheter för att kunna ta hand om allt. Genom MoCA Access™ 2.5 så kommer de kunna leverera det som dessa företag efterfrågar.

 

 
ads

Tips