juli 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Borg: En unik kris – ”historisk förändring till det sämre”

Borg: En unik kris – ”historisk förändring till det sämre”

 • 2020-03-16 11:39
 • Redaktionen

Anders Borg lovordar regeringens nya krispaket men efterlyser samtidigt ytterligare insatser för att stärka sysselsättningen. Den nuvarande krisen i världsekonomin är unik och det är en historisk förändring till det sämre, enligt den tidigare finansministern.

Regeringens nya krispaket är till stora delar en utbyggnad av de åtgärder som presenterades i förra veckan.

Staten tar över hela sjuklöneansvaret från arbetsgivarna, ett nytt system med korttidspermittering införs och företagen kan nu få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt.

Totalt omfattar krispaketet upp till 300 miljarder kronor, om det nyttjas fullt ut.

”Det är mycket bra att regeringen har reagerat med stor kraft och att programmet träder i kraft i närtid”, skriver Anders Borg på Facebook.

Anders Borg efterlyser samtidigt ytterligare åtgärder för att stärka arbetsmarknaden och han vill bland annat se ett nytt, kraftigt jobbskatteavdrag.

Den tidigare finansministern anser också att regeringen måste sätta in åtgärder som stärker den svenska konkurrenskraften.

Anders Borg konstaterar också att svensk export inte fått någon draghjälp av växelkursen den här gången, eftersom kronan, till skillnad från vid tidigare kriser i världsekonomin, inte har försvagats.

”Det enda instrument som nu kan användas är finanspolitiken”, skriver han.

Anders Borg anser att regeringen borde acceptera att de offentliga finanserna går med underskott både 2020 och 2021.

 
ads

Tips