februari 22, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Börs och omvärldshändelser idag fredag

 • december 27, 2019
 • Redaktionen

Börsen idag fredag 27 december

Stämmor
09:30 Exeotech, 13:00 Nicoccino (extra)

Handlas exklusive utdelning

Alm Equity för preferensaktien (utd 2,10 kr), Bonäsudden (utd 1,90 kr), Cibus (utd 0,21 EUR), Corem för preferensaktien (utd 5,00 kr), Delarka Holding (utd 2,00 kr), Fastpartner för preferensaktien (utd 1,67 kr), Halmslätten (utd 2,00 kr), Kallebäck Property (utd 3,00 kr), Klövern för A- och B-aktien (utd 0,12 kr), Klövern för preferensaktien (utd 5,00 kr), Kungsleden (utd 0,60 kr), Mälaråsen (utd 2,50 kr), Quartiers Properties för preferensaktien (utd 0,24 kr), SBB för D-aktien (utd 0,50 kr), Sagax för D-aktien och preferensaktien (utd 0,50 kr)

Makro

00:30 Japan arbetslöshet
00:30 Japan Tokyo-KPI
00:50 Japan industriproduktion preliminär
00:50 Japan detaljhandelsförsäljning
02:30 Kina industrivinster
07:00 Finland konsumentförtroende
08:00 Litauen detaljhandelsförsäljning
09:00 Spanien detaljhandelsförsäljning
10:00 Österrike PMI industri
13:00 Mexiko handelsbalans
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 USA DOE veckovis oljelager
19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

Källa: Finwire/Breakit