januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Börs- och omvärldshändelser idag torsdag!

 • november 28, 2019
 • Redaktionen

Börsen idag torsdag

Rapporter
07:30 Elekta (definitiv rapport), 08:00 Karnov Group, 08:30 Sensys Gatso, Aerogel, Ambia Trading, Aros Bostadsutveckling, Binero, Bodyflight, Dicot, Ecomb, Gold Town Games, Intervacc, Lidds, Logistri, Mälaråsen, Northbaze Group, Nustay, Optifreeze, Pallas Group, Scandinavian Health Innovations, Sealwacs, Slitevind, Smart Energy, Strax, Time People Group, Zordix

Stämmor
09:00 Empir (extra)

Investerarmöte
10:00 Elekta telefonkonferens
10:00 Karnov Group telefonkonferens
10:00 Sensys Gatso telefonkonferens
11:00-15:00 Dustin kapitalmarknadsdag
12:55-17:00 Sverige investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
13:00 Rottneros investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
13:30 Nordic Waterproofing investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
14:00 Byggpartner investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
15:00 CAG Group investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
15:30 Dist IT investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
16:00 Slitevind investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
16:30 Infracom investerarmöte Börsplus Temadag “Lönsamma småbolag”
18:00 Eyeonid investerarmöte

Handlas exklusive utdelning
Aros Bostadsutveckling för preferensaktien (utd 2,12 kr), Chr. Hansen (utd 7,07 DKK)

Börshandel
New York-börsen stängd

MAKRO
00:50 Japan detaljhandelsförsäljning
04:30 ECB tal av Villeroy
06:30 Nederländerna företagens förtroende
07:00 Finland husprisindex
07:45 Schweiz BNP kvartal
08:00 Sverige, FI presenterar stabilitetsrapport
08:00 Norge kredittillväxt
08:00 Tyskland importpriser
09:00 Spanien detaljhandelsförsäljning
09:00 Spanien KPI preliminär
09:00 Sverige konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet
09:00 Turkiet ekonomiskt förtroende
09:30 Sverige detaljhandelsförsäljning
10:00 EMU penningmängd
11:00 EMU konjunkturbarometer
11:00 EMU affärsklimat-indikator
11:00 Italien PPI
12:00 Irland detaljhandelsförsäljning
14:00 Tyskland KPI preliminär
USA helgdag Thanksgiving

Källa: Finwire/Breakit

 
ads

Tips