februari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Börs- och omvärldshändelser måndag

 • januari 13, 2020
 • Redaktionen

Börs- och omvärldshändelser idag, måndag den 13 januari 2020

Stämmor
09:00 Anoto (extra), 14:00 Starbreeze (extra), 16:00 Kancera (extra)

Handlas exklusive utdelning
Clas Ohlson (utd 3,12 kr)

Corporate Actions
Sealwacs exklusive rätt N 1:2, 80 öre per aktie

Börshandel
Tokyobörsen stängd

Utländska övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

Makro

08:00 Danmark konkurser
09:00 Riksbanken tal av Jansson
10:00 Italien detaljhandelsförsäljning
10:30 Storbritannien byggande
10:30 Storbritannien handelsbalans
10:30 Storbritannien industriproduktion
10:30 Storbritannien BNP månad
10:45 Sverige AF veckostatistik
11:00 Grekland KPI
13:00 Indien KPI
Japan helgdag