april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Börsen laddar för en större rörelse

Inbromsningen i Kina har varit sommarens stora snackis. Det är något som marknaden har svårt att förhålla sig till. Kinesisk ekonomi har tidigare inte varit av någon alltför betydande storlek så marknaden har ingen börshistorik på hur det ser ut när Kinas ekonomi försvagas. För sedan kinesisk ekonomi blivit tillräckligt stor att behöva uppmärksammas har det ångat på. Visserligen under de flestas förväntan under de senaste åren men ändå i en mer än respektabel takt.

Rimligtvis borde inte inbromsningen i kinesisk ekonomi ensam orsaka en långvarig “bear market”. Det är fortfarande USA och EU som är av främst betydelse för aktiemarknaden. Så länge marknaden inte blir serverad rutten statistik från västvärlden, klarar den av den kinesiska inbromsningen. De senaste månadernas statistik från EU och USA har varit stabilt blandad, vilket överlag är positivt för aktiemarknaden när det råder brist på andra placeringsalternativ.

 

Dessutom ska man ha i åtanke myndighetsinblandning i Kina. Ekonomin är oerhört centralstyrd. Den typen av ekonomier tenderar att gå utför sakta när det börjar gå utför. Smällen som kommer, när den väl kommer blir istället extra kraftig. Det började gå utför i Kina runt 2011. Ekonomin stimulerades kraftigt efter finanskrisen och 2009 och 2010 återhämtade sig den kinesiska ekonomin som att finanskrisen aldrig hade inträffat. Stimulanserna gjorde dock att för mycket investerades på för kort tid, framför allt i olika bygg- och fastighetsprojekt som aldrig borde ha blivit till. Det kommer att smälla till rejält för eller senare. Rimligtvis borde det dock inte vara dags ännu. Kina åtnjuter fortfarande marknadens förtroende i brist på alternativ. Devalveringen hjälper dessutom till att behålla tillverknings- och exportindustrin stark. Smällen kommer nog först efter att väst har avslutat sin konjunkturcykel. I dagsläget tyder inget på att så är fallet ännu eller att vi är på väg dit.

 

Med låga räntor i väst och en stabil konjunktur som hålls uppe av de låga räntorna ska det mycket till för att konjunkturen drastiskt ska försvagas under de närmaste månaderna. Det är klart att eventuell turbulens på kapitalmarknaden skulle kunna störa tillfälligt men så länge räntorna är så pass låga som de är idag och marknaden inte tvingar fram högre räntor, kommer fallhöjden att vara begränsad. Även EMU-länderna har skickat styrkebesked när de ännu en gång har tacklat Greklandskrisen.

 

Rent tekniskt laddar börsen inför en större rörelse. S&P 500 som är världens viktigaste aktieindex har konsoliderat inom ett snävt intervall under ett halvår. Index vilar i dagsläget runt 200 dagars medelvärde. I början av juli bröt S&P 500 igenom 200 dagars medelvärde tillfälligt men vände snabbt upp igen. Rimligt att förvänta sig är att den amerikanska börsen snart väljer riktning för de kommande månaderna och det kan bli en större rörelse som kommer igång. Åtminstone om man ska lita på teknisk analys.

 

OMX S30 ser lite annorlunda ut. Där har den medellånga trenden varit fallande under de senaste månaderna men den långa stigande trenden som definieras av 200 dagars medelvärde har förblivit stigande. När index nu vilar runt 200 dagars medelvärde är det också rimligt att förvänta sig att marknaden väljer väg inom kort och att vi ser en större rörelse härnäst.

 

Rörelsen kan inträffa både uppåt och nedåt. Även om grundprognosen är att aktiemarknaden så småningom återupptar sin långa uppgångsfas, så var det faktiskt länge sedan som marknaden ställdes inför en sådan vånda som den bjuds på i form av utvecklingen i Kina. Börjar marknaden tveka på konjunkturen i EU och USA, kan det trigga ett utbrott på nedsidan. Det skulle kunna ge ringar på vattnet och göra att hösten kantas av börsnedgång. Givetvis gäller också att marknaden efter konsolideringen också skulle kunna vara redo att återuppta sin långa stigande trend. Skakas Kinaoron av med hjälp av fortsatt stabil statistik från västvärlden, kan det bli fart på börsen igen och uppgången kommer att förvåna. Det gör ofta rörelser efter längre konsolideringsutbrott.

 

Sammanfattningsvis, fokusera på viktiga tekniska nivåer och statistik från USA och EU. Framför allt om den statistiken sammanfaller med tydliga utbrott åt något håll. Räkna med en större rörelse under hösten. Vid utbrott nedåt, kan det bli några svettiga veckor/månader. Vid utbrott uppåt, räkna med att bli överraskad. 

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads