maj 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Börsen pessimistisk om fastighetsbolagen

 • 2020-05-22 08:41
 • REFH

Det var sällsynt stor spridning när fastighetsbolagen värderade sina hus i första kvartalet. En del värderade upp dem oväntat mycket medan flera gick i motsatt riktning.

Börsen räknar nu, troligen överdrivet pessimistiskt, med kraftiga värdefall på många håll.

Redovisningsreglerna tvingar fastighetsbolagen på börsen att varje kvartal marknadsvärdera sina fastigheter. När både hyrorna ökat och avkastningskraven fallit har värdena stigit kraftigt de senaste åren. Bara på drygt fyra år visar Di:s sammanställning att de orealiserade fastighetsvärdena ökat med 184 miljarder kronor för sektorns 23 bolag. I snitt har de ökat med 45 miljarder kronor per år vilket motsvarar 6,2 procent av värdena vid årets början.

När alla sektorns bolag nu rapporterat kan vi konstatera att coronakrisen satte tvärt stopp för fortsatta stora uppvärderingar. Totalt var värdeökningarna 3,4 miljarder kronor i kvartalet vilket motsvarar 0,35 procent av det totala fastighetsvärdet på 968 miljarder kronor vid årsskiftet. I årstakt motsvarar det 1,4 procent, klart lägre än de senaste årens snitt på 6,3 procent.

I pengar räknat höjde kontorsägaren Fabege FABG 0,00% samt SBB, som äger bostäder och samhällsfastigheter, värdena mest med 1,8 respektive 1,6 miljarder kronor. I procent av fastighetsvärdet låg dock bostadsägaren K-fastigheter i topp på 11 procent men även Nyfosa och Platzer låg högt med cirka 10 procent i årstakt. Med tanke på att transaktionsaktiviteten avtagit kraftigt sedan krisen, och gjort det svårt för fastighetsvärderarna, är så kraftiga upprevideringar rätt anmärkningsvärda.

 

 
ads

Tips