april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Börsen sticker, dags för räntorna också?

Inflationstakten var på väg upp förra året, räntorna likaså. Börsen toppade, konjunkturen svalnade och räntorna föll. Nu har optimisterna åter fått ett övertag. Är det dags för räntorna att gå upp igen?

Efter flera års noll- eller minusinflation var inflationen under förra året på väg upp. Räntorna drog iväg uppåt under första halvåret men precis som på börsen vände även trenden på räntemarknaden under andra halvåret. I samband med vinterns börsturbulens föll även räntorna till bottennivåer men har stabiliserats under de senaste veckorna samtidigt som aktiemarknaden har stigit.

 

Än så länge har uppgången på börsen drivits av en kombination av lättnad och förhoppningar. Lättnad över att konjunkturavmattningen inte blir lika kraftig som befarat i vintras. Förhoppning om att den är övergående tack vare en ännu mer expansiv penningpolitik än förväntat för några månader sedan.

 

På räntemarknaden har aktörerna ännu inte reagerat särskilt mycket under tiden som börsen återhämtat en stor del av fallet. Vi vet att räntemarknaden och aktiemarknaden ofta går i motsatt riktning. De senaste årens relativa följsamhet beror till stor del på att både aktier och obligationer har stigit mycket tack vare centralbankernas tillgångsköp som har gjorts i syfte att sänka räntorna. Centralbanker har dock signalerat att de vill lätta på gaspedalen, särskilt FED, men inte vågat. En återgång till mer normala mönster med aktie- och obligationspriser som ofta går i motsatt riktning är att vänta. Om optimismen på kapitalmarknaden kvarstår, kommer konjunktursignalerna åter att bli mer positiva och då kommer ränteuppgången.

 

Räkna med stigande räntor framöver. Riksbanken har med största sannolikhet gjort sitt på räntesidan. Det blir inga fler räntesänkningar. En första räntehöjning kommer troligen om 12-18 månader. FED höjer minst en gång i år, troligen två gånger innan årets slut. Långräntorna börjar dock stiga innan dess.

 

Den amerikanska tioåringen väntas bottna under våren/sommaren för att under hösten inleda en ny uppgångsfas. Ett liknande mönster väntar de svenska långräntorna som tenderar att röra sig i samma riktning som de amerikanska långräntorna.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads