juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Börsexit efter Brexit?

 • juni 25, 2016
 • Redaktionen
Folkomröstningen om Brexit gav ett oväntat utfall. Aktiemarknaden väntas öppna kraftigt ner under måndagen. Är det dags att lämna börsen nu?

Britterna röstade med bred marginal för ett utträde ur EU och därmed kan Brexit bli en verklighet. 52{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av väljarna röstade för att lämna EU och 48{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för att stanna kvar. Resultatet ska vara bindande vilket innebär att Storbritannien inom kort bör inleda förhandlingar om ett utträde ur EU.

 

Detta kom som en chock för marknaden. Även om det har funnits en viss osäkerhet under de senaste månaderna och till viss del prisats in i bl.a. pundet, var det få som trodde på Brexit dagarna innan folkomröstningen. Chocken lär inte lägga sig snabbt. Nu måste marknaden förbereda sig för olika scenarion och problemet är att ett utträde ur EU är en långsam process så marknaden får leva med osäkerheten.

 

Brittiskt utträde i sig är inte av någon avgörande betydelse. Inte nog för att orsaka ett längre och större börsfall om man ser det isolerat. Den brittiska ekonomin kommer tillfälligt att ta en smäll onekligen men lär repa sig så småningom. Den finansiella sektorn tar förstås en smäll som inte blir lätt att reparera men i övrigt spelar det inte så stor roll. Riskerna för handeln mellan Storbritannien och EU är också överskattade.

 

Förhandlingar om ett utträde kommer dock att ta minst två år. Det är inte ens säkert att det blir ett utträde trots resultatet i folkomröstningen. Vi lär se några politiska turer innan det sista ordet är sagt. Däremot är resultatet i Brexitomröstningen en signal om att utträde ur EU är ett alternativ för andra medlemsstater. Det kommer att skapa friktioner och avsevärt försvaga EU. 2011 och 2012 höll Greklandskrisen på att sänka världsekonomin men ett starkt och relativt enat EU kunde rida igenom stormen. Nästa kris av samma dignitet utgör en större fara. Med tanke på att flera extremistpartier har många anhängare runt om i Europa behövs det inte ens en större kris för att trigga osäkerhet.

 

Den största risken för marknaden är att vi nu går in på okänt territorium. Marknaden ogillar osäkerhet. Hade utfallet av folkomröstningen blivit positivt, d.v.s. att britterna hade röstat för att stanna i EU, hade vi med största säkerhet sett uppsving för konjunkturen och riskviljan hade ökat. Nu riskerar det motsatta att inträffa. Det var känsligt läge för världsekonomin innan Brexitomröstningen och förhoppningen var att ett positivt utfall skulle ha triggat en fastare återhämtning. Nu blir det inte så. Frågan är inte om utan bara hur stort bakslag Brexit blir för världsekonomin?

 

Efter Brexit är det rimligt med en Börsexit. Minimera riskerna, minska andelen aktier. Okänt territorium är det värsta som finns för aktiemarknaden. Särskilt då det amerikanska valet i höst också skapar osäkerhet. De närmaste månaderna blir turbulenta och i värsta fall inleds nu en ny fallande trend. I bästa fall ser vi en volatil börs fram till det amerikanska valet men knappast någon större börsuppgång.

 

 
ads

Tips