september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bostadrättsbyggandet minskar enligt Boverket

 • juni 18, 2019
 • Redaktionen

Byggandet fortsätter att minska både 2019 och 2020. Förklaringarna är mättnad, kreditrestriktioner och att affärsmodellen för bostadsrätter är i gungning.

För bostadsrätterna är det en dramatisk minskning av byggandet, säger Hans-Åke Palmgren, expert vid Boverket.

Han förutspår en halvering av påbörjade bostadsrätter jämfört med toppåret 2017.

Boverket släppte på tisdagsmorgonen en ny kalldusch om bostadsbyggandet i Sverige. Och hyresrätterna kan inte kompensera: enligt Boverkets nya prognos minskar även byggandet av hyresrätter, om än marginellt.

– Det är med all sannolikhet kreditåstramningarna som påverkar både hushåll med bättre ekonomi och svagare hushåll, säger Hans-Åke Palmgren.

Antalet totalt påbörjade nya bostäder i landet, inklusive nettotillskott genom ombyggnader, var 68 100 under toppåret 2017. Det sjönk till 55 300 i fjol. I år räknar Boverket med 49 000 påbörjade nya bostäder och nästa år med 46 500.

Av detta går antalet påbörjade nya hyresrätter från 25 000 under toppåret 2017 till 22 400 nästa år. Trots investeringsstödet till hyresrätter tror alltså Boverket på färre nystarter.

Om man ser tillbaka så ser man att ökningen av det totala bostadsbyggandet i Sverige gick extremt snabbt 2014-2017, troligen drivet av prisrallyt. Nu går siffrorna tillbaka mot det som rådde dessförinnan.

Boverket konstaterar att utbudet varit större än efterfrågan särskilt i dyrare segment och på vissa marknader i landet. Samtidigt har kreditrestriktioner slagit hårt och finansieringen av nya bostäder är mer problematisk än tidigare.

Bilden är att även om hushållen generellt har det bra, är utvecklingen av de disponibla inkomsterna svag.

Tittar man specifikt på storstäderna halveras nybyggandet i Storstockolm i år jämfört med 2017, medan Storgöteborg har oförändrad utveckling och Stormalmö mjuklandar.

Boverket påpekar att räknat per 1 000 invånare byggstartas nu dubbelt så mycket i Malmöregionen som i Storstockholm.

– Vår slutsats är att byggandet inte kommer upp i de nivåer som behövs med hänsyn till befolkningsutvecklingen, säger Hans-Åke Palmgren.

Men kanske är Boverketsdystra prognos inte dyster nog.

Nyligen varnade den stora koncernen Veidekke för ett värre tapp i bostadsbyggandet. Byggjätten befarade att nivåerna rasar till bara cirka 40 000 påbörjade bostäder årligen.

 
ads

Tips