september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bostadspriserna stiger i Malmö

 • juni 19, 2019
 • Redaktionen

Bostadspriserna i Sverige steg generellt med 0,7 procent under maj, sammanvägt både villor och bostadsrätter. Det visar Valueguards månatliga bostadsindex.

Ökningen var kraftigast i Malmöområdet där villorna steg med 1,4 procent och bostadsrätterna med 1,2 procent, medan Göteborgsområdet hade 0,9 procent högre bostadsrättspriser och 0,3 procent högre villapriser än månaden innan. I Stockholmsområdet steg både villor och bostadsrätter med 0,8 procent.

I Göteborgsområdet ser Valueguard hittills i juni ett prisfall på 1 procent för bostadsrätter – medan prisuppgången för bostadsrätter i Stockholmsområdet har stannat av. Att priserna i Malmö har utvecklats starkast har sin förklaring i prisläget.

Blickar man ett år tillbaka är det egentligen bara Malmöområdet som tuffat på mycket starkt – där har villapriserna stigit med drygt 7 procent och bostadsrättspriserna med drygt 3 procent det senaste året.

– Att priserna i Malmö har utvecklats starkast har sin förklaring i prisläget. Kreditrestriktionerna har inte påverkat Malmömarknaden alls lika hårt som de gjort i Göteborg och framför allt i Stockholm.

När prisuppgångarna räknas i årstakt ser man annars ganska små prisökningar på bostäder i landet. Enligt Valueguards sammanvägda bostadsindex är det bara 1,8 procent högre priser på tolv månader, alltså ungefärligen i linje med inflationen.

Amorteringskravet som har gjort att färre har råd att köpa en bostad centralt eller en villa.I Stockholm har bostadsrättspriserna i ytterområdena ökat det senaste året medan priserna i innerstan stått stilla.

Även villamarknaden har rört sig sidledes efter att hänsyn tagits till säsongseffekterna under våren.

Den främsta förklaringen är amorteringskravet som har gjort att färre har råd att köpa en bostad centralt eller en villa.

Stort utbud präglar också marknaden i Göteborgsområdet, även om affärerna är fler än i fjol även där.

 

 
ads

Tips