juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bostadsrätter: Priserna går upp

 • augusti 17, 2018
 • Redaktionen

Prisindexet sjönk med 0,6 procent mellan juni och juli för privatägda bostäder, visar månadsstatistiken från Valueguard. Detta efter att ha varit ned lika mycket månaden innan.

Bostadsrättsindex steg med 0,8 procent medan villaindex var ned 1,4 procent, efter att ha backat med 0,4 respektive 0,6 procent i juni.

”För riket som helhet var antalet transaktioner i juli något högre än i fjol och betydligt högre än för två år sedan, särskilt för villor. I Stockholm var antalet sålda bostadsrätter betydligt högre än de senaste två åren och antalet sålda villor var 50 procent fler jämfört med både 2017 och 2016. Juli är en speciell månad mellan vårens och höstens säsonger, med relativt få försäljningar och ofta annorlunda prisrörelser. Det är svårt att dra några slutsatser om hur pristrenden ser innan bostadsmarknaden drar igång igen efter sommaren”, uppger Valueguard.

På tremånadersbasis är det kombinerade indexet ned med 1,0 procent medan det är ned med 4,9 procent på årsbasis, vilket är det lägsta sedan marknaden började vända nedåt hösten 2017.

I Stockholm är nedgången för bostadsrätter upp 0,6 procent i månadstakt medan priserna är upp 1,1 och 0,4 procent i Göteborg och Malmö. Villapriserna har stigit med 0,5 procent i Stockholm och har sjunkit med 3,8 respektive 2,2 procent i Göteborg och Malmö.

 
ads

Tips