juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bra ledning kan stärka aktiens värde

 • april 08, 2019
 • Redaktionen

Värdet på en aktie är något som har många olika faktorer, en del mer diffus än andra. Förväntan kan påverka värdet på många olika sätt och det ska absolut inte underskattas. Och har det exempelvis kommit ut att försäljningschefen gjorde flera stora misstag under förra året kommer förväntan för det nuvarande helt klart att påverkas av huruvida denne person är kvar på sin position eller inte.

Men detta är inte bara något som handlar om försäljningschefen. Alla ledande positioner på
ett företag kan ha en betydelsefull roll i förväntan som sätts på företaget. Personer som vara
drivande faktorer till ett företags framgång kan bara genom att stanna kvar på sin position
även driva upp förväntningarna för framtiden.

Av denna anledning är det alltid värt att rekrytera med omsorg när man söker fylla någon
position inom ledningen. Att ta sig tiden att verkligen efterforska en persons professionella
historia kan således vara ett mycket viktigt steg i detta skede.

Men detta värde är inte bara något man kan få genom att fylla en permanent position på
företaget. Att kunna dra nytta av många års expertis är även något man kan göra mer
tillfälligt, exempelvis genom tjänster som företag som Brightmill erbjuder företag idag. Når
man ut med pressmeddelande om att man tagit in en expert inom ett område för att hjälpa
företaget på ett sätt eller annat kan detta helt klart påverka förväntningarna och därigenom
aktievärdet.

Just eftersom aktievärdet är ett sådant svårdefinierat område på många sätt är det dock bäst
att inte gå med avsikten att just förbättra aktievärdet. Att göra det rätta valet för företaget är
alltid den bästa vägen att gå. Fördelarna detta sedan ger är något man mer eller mindre
behöver hålla tummarna för och hoppas på det bästa.

 
ads

Tips