juni 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Brist på källkritik – ett hot mot företagare

 • 2019-02-01 13:30
 • Redaktionen

I takt med ett allt snabbare och mer konkurrensutsatt mediabrus ökar också risken för att redaktioner inte granskar sina uppgiftslämnare fullt ut innan publicering. Det innebär att dessa medier också riskerar att utnyttjas av olika ”tipsare”, som för egen vinning vill sprida negativ information om företag och dess företrädare.   

Att den här utvecklingen är allvarlig och kan vara förödande för företagare tvivlar nog ingen på. Inte heller att den medför ett enormt ansvar som ligger hos medierna själva. Men flera av oss som läser dessa nyheter om bolag och dess företrädare undrar följaktligen vilka de personer som tipsar medierna i detta syfte egentligen är. Dessvärre finns de att hitta inom mer än en kategori:

Det klassiska nättrollet ger sig på alla typer av offer och det förkommer frekvent att de även tipsar media om företagare för att få ytterligare spridning på sitt hat. Dock har även oseriösa affärsmän lärt sig utnyttja den här förhållandevis moderna möjligheten att påverka medier.

Ett färskt exempel på hur ett företag kan ha drabbats av den sistnämnda metoden är byggbolaget Systemhus AB. I slutet av förra året utsattes bolaget för en razzia av Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten i Uppsala. Flera lokaltidningar och nättidningar rapporterade om detta. Bakgrunden till att situationen uppstått tycktes däremot inte vara lika intressant för medierna.

Personerna bakom Systemhus AB har sedan dess tvingats ägna större delen av sin tid till att förklara situationen för myndigheter, leverantörer och andra intressenter. VD Linus Söder berättar att befintliga skulder i bolaget till den allra största delen är resultatet av ett bedrägeriförsök gentemot Systemhus med tillhörande bolag, genomfört av personer som tidigare samarbetat med Söder och hans affärspartner Thony Norelli, som också är delägare i bolaget.

Fallet Systemhus AB är dessvärre inte unikt. Det intressanta här är att såväl nättroll som media fortsätter att rapportera om bolagets skulder, trots att flera av dem bestrids och dess relevans är under pågående utredning. I mitten av januari publicerade en av de större ekonomisajterna en artikel där befintliga betalningsärenden radas upp med bolagets ”skuldberg” som huvudsaklig ingång. Bland annat namngavs den största fordringsägaren, men målet som via Kronomyndigheten hamnat i Stockholms Tingsrätt, drogs tillbaka en kort tid efter att artikeln publicerats. Det vill säga då skadan redan var skedd.

Det här skapar givetvis en nyfikenhet om hur vanligt det är att exempelvis företagare, fordringsägare eller rena näthatare själva tipsar media om bolag och dess ekonomiska situation för egen vinning. En annan fråga man kan ställa sig är om det ständigt hårdnande mediaklimatet, inte minst på internet, kommer att göra att denna företeelse ökar ytterligare i omfattning?

Fakta: Aktiebladet har sökt den aktuella nättidningens författare av ovan nämnda artikel om Systemhus skulder och planerar att intervjua flera ekonomiredaktioner, experter och företagare kring detta ämne, som en del av en artikelserie om näthat och förtal av företagare. Syftet är inte att sätta dit eller namnge någon specifik person eller tidning, utan snarare att belysa hur den här utvecklingen upplevs från tidningsredaktioners respektive företagares sida, hur olika tips hanteras av media och hur denna företeelse bör hanteras i framtiden. Utvecklingen i sig hotar nämligen den personliga integriteten, pressfriheten och rättssamhället i stort.

Därför är det också så oerhört viktigt att problemet tas upp till diskussion. Inte minst i relevant media.

 
ads

Tips