March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Brutna långsiktiga trender på europeiska börser

Under slutet av juli började svagheten infinna sig på de europeiska börserna och hittills under augusti har de viktiga börsindexen brutit sina långsiktiga trender.

Det tyska DAX 30 indexet är ett viktigt index och det har under en längre tid uppvisat stora svaghetstecken. Den långa trenden har brutits med god marginal. Dels har DAX 30 brutit sin långa stigande trendlinje och dels har det etablerat sig under 200 dagars medelvärde.

Även här på hemmaplan har OMX S30 brutit sin långa stigande trendlinje men har kravlat sig åter upp över 200 dagars medelvärde i samband med de senaste dagarnas uppgång. Det är ett illavarslande tecken men det har funnits perioder under de två senaste åren där OMX S30 har varit under 200 dagars medelvärde några dagar och sedan vänt upp, utan att den långa trenden har påverkats. Skulle emellertid OMX S30 återigen ta fart på nedsidan och på nytt etablera sig under 200 dagars medelvärde utgår vi ifrån att en lite större korrigering är inledd.

Även den franska börsen uppvisar stor svaghet. Mindre svaghet syns till på den brittiska börsen men även där har FTSE 100 ramlat ur sin stigande trend, om än inte lika tydligt och kan precis som OMX S30 rädda upp situationen vid en omedelbar vändning upp.

Med tanke på hur svaga de europeiska börserna är för närvarande är det viktigt att den amerikanska börsen inte påverkas så mycket. Där är fortfarande trenden stigande. S&P 500 befinner sig över sin långsiktiga stigande trendlinje samt över 200 dagars medelvärde. 10000-kronors frågan är om den amerikanska börsen ger stöd till de europeiska börserna eller om svagheten i Europa till slut sänker även den amerikanska börsen?

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.