december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Business Roundtable – Ett företags syfte är att skydda miljön

 • oktober 29, 2019
 • Redaktionen

Verkställande direktörer från 181 av världens största företag tillhörande lobbygruppen Business Roundtable (BRT), har nu förklarat att syftet med ett företag inte bara är att betjäna sina aktieägare. Det har varit deras officiella ståndpunkt sedan 1997, men nu är det utbytt mot “att skapa värde för alla våra intressenter.” Detta är en gigantisk breddning av förklaringen och syftet med ett företag innefattar nu även att “skydda miljön genom att anta hållbara metoder i våra företag.”

Aktieägares företräde har varit kärnprincipen för publika företag i cirka 50 år. Den nyliberala ekonomen Milton Friedman förklarade en gång att ”det sociala ansvaret för företag är att öka sina vinster.” Dessa idéer har främjats i årtionden av en mycket välfinansierad och mycket framgångsrik kampanj för att göra den fria marknaden och dess neo-liberala filosofi den dominerande globala ekonomiska modellen. Flera tankesmedjor som finansierats av näringslivet har propagerat för denna modell dagligen i årtionden. De har också satsat mycket på att undergräva klimatvetenskapen, vilket är relaterat till att upprätthålla maktstatus quo.

Enligt Harvard Business Review känner moderna företagsledare press att tänka om företagens roll i samhället av flera skäl:

1. Sociala normer förändras och förväntningar från anställda, kunder och till och med investerare stiger snabbt.
2. Ett växande insikt om att fokus på en viktig intressent eller metrisk är lika bristfällig som att använda din kolesterolnivå som det enda måttet på din hälsa.
3. Investerare fokuserar nu mer på sitt syfte och hur de bidrar till samhället.

Kärnorsaken till denna attitydförändring är naturligtvis klimatförändringen, men växande ojämlikhet, vatten- och resursbrist, jordförsämring och förlust av biologisk mångfald spelar också nyckelroller.
“Dessa frågor kräver systematiska ansträngningar, samarbete och prissättning av dessa” externa förhållanden ” som föroreningar och koldioxidutsläpp. Det nuvarande aktieägare-besatta systemet är inte lämpligt för detta ändamål. Enskilda vinstmaximerande företag stimuleras inte att hantera gemensamma globala utmaningar “, säger Andrew Winston.

Källa: Peter Rinaldo/Aktiebladet

 
ads

Tips