maj 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Chockökning av norsk arbetslöshet

 • 2020-03-17 16:42
 • Redaktionen

I Norge har antalet registrerade som arbetslösa ökat med 84 000 personer sedan förra tisdagen, enligt den norska myndigheten Nav. Det är mer än en fördubbling, upp med 128 procent.

Norges ekonomi har drabbats extra hårt i coronakraschen, då världsmarknadspriset på olja har rasat till följd av priskriget på oljemarknaden.

Den oljetunga Oslobörsen med har sedan toppnoteringen den 20 februari rasat med 34 procent. Samtidigt har den norska kronan rasat, betydligt mer än den försvagade svenska kronan, till en kurs på knappt 0:95 svenska kronor. Det är den lägsta norska kronkursen sedan bankkrisen 1992.

Den främsta orsaken till ökningen av arbetslösheten är enligt myndigheten Nav att ett stort antal permitterade, alltså anställda som temporärt arbetsbefriats, registrerat sig som arbetslösa.

Arbetslösheten i Norge har därmed ökat till 5,3 procent och totalt är nu 164 000 registrerade som helt eller delvis arbetslösa.

– Norsk ekonomi och den norska arbetsmarknaden är inne i en mycket svår tid och detta har redan gett resultat i permitteringar och kraftigt ökande arbetslöshet. Så som situationen ser ut nu räknar Nav med att arbetslösheten kommer att fortsätta öka, säger myndighetschefen Sigrun Vågeng i en kommentar på Navs hemsida.

 
ads

Tips