March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Contrarian på börsen – vinnande eller ej?

Att vara contrarian handlar om att gå emot marknaden men frågan är om det är lönsamt eller inte. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte är lönsamt att göra det jämt utan det gäller att välja rätt tillfällen och vid dessa tillfällen kan det vara en mycket god ide att agera tvärt om mot marknaden i övrigt.

Förutsättningarna är olika främst beroende på vilken fas marknaden befinner sig i. Det är ett par parametrar som är viktiga att ta hänsyn till, dels är det om marknaden befinner sig i någon form av trend och dels är det viktigt att ha koll på om det är stor osäkerhet på marknaden eller inte det vill säga om volatiliteten är hög eller låg. 

Om vi börjar med att titta på långsiktiga trender, som kan vara både uppåt och nedåt så är det ju av förklarliga skäl ingen speciellt bra ide att vara contrarian, det vill säga gå emot dessa trender. Ofta är de långa trenderna ganska stabila utan större volatilitet men man ska vara vaksam när volatiliteten ökar i en långsiktig trend för det tyder på att osäkerheten ökar och det finns risk för trendbrott. Ett trendbrott kan bestå i en konsolideringsfas där trenden senare kan fortsätta eller att trenden vänder och vi får en trend åt andra hållet. 

Det är få förunnat att lyckas pricka toppar eller bottnar i långa trenden och händer det är det med största sannolikhet mer tur än skicklighet, såvida det inte är en person med synsk förmåga likt en den berömda bläckfisken Paul som kunde sia om vinnarna i Tysklands matcher och VM finalen under Fotbolls VM 2010 och han hade alla rätt. Redan under EM 2008 hade han 80 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} rätt vilket är fantastiskt bra och tror du att du är som bläckfisken Paul så kan du sluta läsa här – för det kan ju inte ha varit tur eller?

Med ovanstående i tanken så bör man inte vara contrarian mot en långsiktig trend, vilket är samma sak som att försöka gissa när trenden ska vända. Har man en konstaterad trend så är det bästa att följa den så länge som möjligt. Därmed inte sagt att man bör ha position med trenden hela tiden utan man kan gå ur positionen kortsiktigt men man bör däremot inte gå emot den långa trenden. 

Om vi antar att vi har en långsiktigt stigande trend i en aktie under relativt låg volatilitet kan man, förutom att givetvis ha en långsiktigt köpt position, även utnyttja jämviktspendlingen genom att köpa aktien när den är kortsiktigt översåld och sälja när den är kortsiktigt överköpt, eftersom den långsiktigt stigande trenden ger bra odds för vinstaffär i detta läge. Här skulle man kunna säga att man är contrarian mot den kortsiktiga trenden men man följer den långsiktiga trenden. 

För kortsiktig handel är nämligen jämviktspendlingen intressant för att agera i konsolideringsfas alternativt ett högvolatilt läge där man kan köpa när aktien är översåld och sälja eller blanka vid ett överköpt läge. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det kan vara lönsamt att vara contrarian på kort sikt när en aktie är överköpt eller översåld för att dra nytta av jämviktspendlingen men på lång sikt ska man undvika att vara contrarian utan istället endast handla med trenden.

 

  

Trend 

Hur vet man då när det är stigande eller fallande trend? Ja det finns lite olika sätt att bedöma trend. Ett alternativ är att använda ADX som är ett mått på trendstyrka och som finns i många analysprogram. Ett annat sätt är att titta på medelvärden, antingen lutningen på medelvärdena eller om aktien handlas över eller under ett visst medelvärde. Man kan även titta i ett diagram om aktien handlas med stigande bottnar som indikerar stigande trend alternativt fallande toppar som indikerar fallande trend. 

Volatilitet

Volatilitet är lite svårare att mäta men man kan använda VIX-index som mäter volatiliteten på S&P500 index i USA. Detta får då symbolisera ett mått på volatiliteten på svenska börs-index som har stor korrelation med amerikanska index. Ska man titta på enskilda aktier får man istället beräkna standardavvikelse. Ett annat mått kan vara att titta på relativ styrka eller svaghet jämfört med börsen i sin helhet (RS-mått eller Beta-värde).

Överköpt eller översålt

Hur mäter man det? Lämpligast är att använda någon form av momentum-indikator. Vanligast och bäst är RSI, MACD eller Stochastics. Man skulle kunna säga att en momentum-indikator mäter hur långt ifrån jämviktsläget en aktie befinner sig, man kan jämföra med en badboll som trycks ner under vattnet, desto längre man trycker ner den desto större kraft och fart kommer den få när den kommer upp till ytan eller man kan jämföra med ett gummiband som dras ut och som man sedan släpper. Ju mer man drar ut det desto snabbare och hårdare kommer det att smälla tillbaka.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.