april 9, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Corona, uppgraderat till pandemi

 • 2020-03-11 18:50
 • Redaktionen

Efter att Folkhälsomyndigheten höjt sin bedömning för en smittspridning av det nya coronaviruset i Sverige så ändrar smittskyddet i Stockholm sina rutiner för vilka personer som ska testas.

Sverige har fått sitt första dödsfall i följderna av coronasmittan. Region Stockholm meddelade på onsdagseftermiddagen att en äldre person avlidit efter att ha vårdats vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Ytterligare en person i regionen får intensivvård efter att ha smittats av det nya coronaviruset. På onsdagen gav också Världshälsoorganisationen, WHO, beskedet att utbrottet klassas som en pandemi.

Nu vill Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ändra sina rutiner för vilka personer som ska testas för viruset. Det är i första hand äldre och sköra patienter som man kommer att fokusera på i fortsättningen – för att skydda både personal och patienter, säger smittskyddsläkare Per Follin.

– Hittills har vi testat väldigt många som varit ute på skidresa och kommit hem lindrigt sjuka. Genom att vara fokuserade på det så har vi hittat många fall. Men det kanske är viktigare att leta i de miljöer där vi har svaga patienter och där vi har hög sjuklighetseffekt, säger han.

Den ändrade inriktningen beror bland annat på att man häromdagen hittade några patienter som vårdats för andra sjukdomar, men som inte haft utlandskontakt. Trots det var de bärare av det nya coronaviruset. Det kan finnas fler, menar Per Follin och därför ändras rekommendationerna.

De som ringer till 1177 kommer också få nya direktiv om att det inte behöver vara nödvändigt med test om man efter en resa i riskområden bara har lindriga luftvägssymptom. Men det betyder inte att antalet tester blir färre, snarast tvärtom, säger Per Follin.

– Jag tror att vi kommer att fortsätta. Syftet är att hitta fall tidigare inom vården och därigenom kunna isolera dem så att det är ett sätt att skydda både patienter och vårdpersonal, säger Per Follin.

 
ads

Tips