juli 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Coronaviruset mindre smittsamt än man trott

 • 2020-03-18 13:22
 • Redaktionen

Coronaviruset är inte så smittsamt man tidigare trott, enligt Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

Att bärare av det nya coronaviruset skulle kunna smitta flera veckor innan uppvisade symtom stämmer troligtvis inte, säger Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

– De flesta är smittsamma under ganska kort tid. Några timmar före man blir sjuk och sen 1-2 veckor framåt, kanske bara en vecka som man är riktigt smittsam. Det har ju kommit såna studier med virusutsöndring och där är i princip nästan alla smittfria efter två veckor, säger Tomas Bergström som är Professor i klinisk mikrobiologi vid Göteborgs universitet.

Även Folkhälsomyndigheten uppger att det är personer med symtom som sprider vidare viruset. Det finns en samsyn kring att spridningen av cornaviruset sker via droppsmitta.

En förklaring på det kan vara att viruset samlas i näsan. Och enligt Tomas Bergström så missar man att kolla smittsamheten genom provtagningar i näsan för att mäta virusmängden – ett fåtal med mycket virus i näsan kan sprida vidare viruset till många andra. Dessa kallar han för superspridare.

– Vi grundar det på en mässlingstudie. Vi hade ett utbrott av mässling här i Göteborg för några år sen. Då visade det sig att det var två stycken superspridare och de hade mest virus i näsan, de två.

Men det blir svårt att göra samma studie vad gäller covid-19 eftersom smittspårning inte görs på samma sätt längre och inte alls bland den stora massan.

Man smittar alltså inte utan symtom, enligt Tomas Bergström. Men samtidigt kan det finnas ett fåtal som sprider vidare viruset och inte får några symtom alls, trots att de själva är smittade.

– Att döma av andra luftvägsvirus så är det ingen längre tid man är smittsam innan man blir sjuk. Men sen är frågan om några kämpar ner infektionen så effektivt att de inte känner av det men ändå smittar.

 
ads

Tips