april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

D.Carnegie värd att teckna

Stendörren, ett fastighetsbolag med 20-årig historia förvärvade genom nyemission under förra året D. Carnegie & Co. Bolaget har främst bostäder i Stockholmsregionen och då i förortsområden (tex Kista och Rinkeby) samt till en mindre del fastigheter till lätt industri. 

Bolaget äger 3400 lägenheter över 280 000 m2 och marknadsvärdet är cirka 2,9 miljarder kr och årliga hyresintäkterna motsvarar 285 Mkr per år. 

Emissionens avsikt är att få in kapital för att förvärva fler fastigheter, vilket främst kommer bli i Stockholmsområdet. Målsättningen är att fördubbla innehavet inom två år. Verksamhetens kassaflöde används i sin helhet till fortsatta renoveringskostnader. 

Aktierna säljs ut till ett teckningspris i intervallet 35-45 kr och det motsvarar ett Börsvärde på 948-1218 Mkr. 

D.Carnegie & Co renoverar lägenhet för lägenhet och de renoveras när vakanser uppkommer och därefter höjer man hyran. Man har utvecklat en renoveringsmetod som man kallar ”Bosystem” som är effektiv och skapar värdetillväxt i bolaget samt även ökade kassaflöden.  Bolaget kan höja hyrorna med 40-50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} efter renovering som endast görs vid utflyttningar på grunda av naturlig omsättning. Efter renoveringskostnaden på ca 5000 kr per m2 så ökar driftsnettot med det dubbla. Dessutom minskar underhållskostnaderna. 

En annan intressant utvecklingsmöjlighet är förtätning i befintliga områden. Genom att med hjälp av byggrätter förtäta bostadsbeståndet i befintligt ägda fastighetsområdet så höjer man värdet på sina fastigheter och kan antingen sälja fastigheterna eller sälja byggrätterna. Markpriserna är höga i Stockholmsområdet och detta ger en ökad möjlighet till fastighetsutveckling.

Det lär inte bli någon utdelning de närmsta åren då man främst satsar kassaflödet på renoveringar men på längre sikt kommer man att sätta en utdelningspolicy på 30-50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av resultatet.

Sista anmälningsdag är 7 april för allmänheten och 8 april för institutionella investerare och första noteringsdag är planerat till 9 april 2014. Bolaget noteras initialt på First North men satsar på notering på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap lista under 2015. 

Senaste tiden har det varit ett framgångsrecept att teckna nyintroduktioner då riskvilligheten varit hög och många aktier har blivit rejält övertecknade och vi anser att detta inte är något undantag även om kursrusningarna vid noteringen har normaliserats vid de senaste noteringarna.

Aktierna säljs ut till ett ovanligt brett intervall mellan 35-45 kr men vi anser att det är klart värt att teckna aktien även om det givetvis inte är lika billigt om priset handlas i övre delen av intervallet men ett köp i bolaget är ett ”bet” på fortsatt stark bostadsmarknad.

Som allmänhet så måste man minst teckna 300 aktier. Det slutliga försäljningspriset sätts genom ett anbudsförfarande.  

Vi säger teckna och samtidigt hoppas att det blir så lågt pris som möjligt. För den riskovilliga är rådet att följa med så länge kursutvecklingen ser stark ut men för den mer riskvillige kan det vara intressant att behålla en längre tid. 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads