March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Gaming
 • >
 • Dagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom

Dagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom

En kort sammanfattning över dagens viktigaste bolagsrapporter. Och marknaden dom.

Nolato ökade omsättningen och resultatet mer än väntat i fjärde kvartalet – Aktien upp

Industriunderleverantören Nolato redovisar en omsättning och resultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet 2017. Nolato föreslår att utdelningen höjs till 12,50 kronor per aktie (10,50). Analytikerna hade väntat sig 11,33 kronor.

Koncernens omsättning ökade med 42 procent i fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Justerat för valuta var omsättningstillväxten exceptionellt starka 46 procent. Den organiska tillväxten har varit stark för samtliga affärsområden, men exceptionellt stark för Integrated Solutions.

Bredband2 ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, föreslår höjd utdelning – Aktien upp

Bredbandsspecialisten Bredband2 redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst. Bolaget ökar utdelningen till 0,045 kronor (0,030). 

”Ännu ett mycket bra år har avslutats. Tillväxten fortsätter och vårt huvudfokus framöver är att öka våra marknadsandelar. Vi ser även förbättrade marginaler från de tydliga synergieffekterna som kommer i takt med den ökande omsättningen”, konstaterar vd Daniel Krook i bokslutskommunikén.

Electra Gruppen ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet – Aktien upp

Electra Gruppen redovisar något ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten blev samtidigt något lägre och styrelsen föreslår att utdelningen bibehålls på fjolårets nivå. Bolaget föreslår att utdelningen uppgår till 4,25 kronor (4,25).

Catena Media ökade både omsättning och resultat rejält i fjärde kvartalet – Aktien ner

Affiliatebolaget Catena Media redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget föreslår ingen utdelning.

Det viktiga måttet New Depositing Customers, NDCs, ökade med 69 procent under kvartalet till totalt 113 258 (67 023). Jämfört med det tredje kvartalet var ökningen 12 procent.

”Den starka NDC-tillväxten visar att vår affärsmodell är solid och genererar ett tydligt mervärde för våra kunder. Under hela 2017 levererade vi hela 386 000 NDC:s till våra samarbetspartners”, konstaterar vd Henrik Persson Ekdahl. 

Svedbergs ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet – Aktien svagt upp

Badrumsinredaren Svedbergs redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 2,25 kronor. 

”Vi förväntar oss en fortsatt god efterfrågan på våra produkter men är förberedda om det nuvarande starka konjunkturläget förändras”, säger vd Sofia Axelsson.

Knowit höjer omsättningen och redovisar starkt resultat i fjärde kvartalet – Aktien rejält upp

IT-bolaget Knowit redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst och styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,75 kronor (3,75). 

LeoVegas minskade resultatet oväntat mycket i fjärde kvartalet – Aktien upp

LeoVegas redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Styrelsen föreslår 1,20 kronor i utdelning (1,00).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 29,5 miljoner euro (14,9), vilket är den högsta nivån i absoluta tal i LeoVegas historia. Marknadsföring i relation till intäkter var 43,4 procent, vilket är en liten ökning från det tredje kvartalet som uppgick till 40,7 procent, uppger bolaget i rapporten.

”Detta är i linje med vad som rapporterades vid föregående kvartalsrapport där förväntan var att marknadsföring i relation till intäkter i det fjärde kvartalet skulle öka jämfört med det tredje kvartalet och sannolikt vara det högsta av samtliga kvartal under 2017”, skriver bolaget.

”Januari har börjat bra, med spelintäkter netto (NGR) på 24,8 miljoner euro (14,1), motsvarande en tillväxttakt på 76 procent. Tillväxten exkluderat förvärv och nedstängda marknader var 72 procent. I det första kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna bli något lägre än genomsnittet för 2017”, säger vd Gustaf Hagman. 

Hexagon redovisar något högre omsättning och resultat än väntat – Aktien rejält upp

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar en omsättning och resultat som var något högre än väntat under fjärde kvartalet. Utdelningen prickade samtidigt förväntningarna. 

”Hexagon avslutade 2017 med organisk tillväxt om 10 procent samt stark lönsamhet och kassaflöde. Detta är vårt bästa kvartal någonsin! Resultatet visar att vi är på god väg att nå våra mål för 2021. Geosystems ökade sin tillväxttakt och redovisade organisk tillväxt om 13 procent, tack vare nya produkter och återhämtning inom lösningar för infrastruktur och bygg. Vår division Manufacturing Intelligence, hade ett fantastiskt kvartal och redovisade även de organisk tillväxt om 13 procent, till följd av fortsatt stark efterfrågan från elektronikindustrin i Kina och en högre andel mjukvaruförsäljning. Vi är också nöjda med att PPM återigen växer, drivet av ökande efterfrågan i USA och tillväxt inom lösningar för projektkontroll. Vår solida finansiella ställning stärker vår förmåga att genomföra vår strategiska plan – att genom nyskapande teknologier digitalt transformera de industrier som vi verkar inom. Vi ser fram emot ytterligare ett framgångsrikt år för Hexagon” kommenterar vd Ola Rollén. 

Concentric ökade resultatet och höjer utdelningen – Aktien upp

Verkstadsbolaget Concentric redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst. 

Bolaget ökar utdelningen till 3,75 kronor (3,50). 

Ework ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet – Aktien svagt upp

Konsultmäklaren Ework redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst. Bolaget ökar utdelningen till 4,50 kronor (4,00). 

Mycronic minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet – Aktien rejält upp

Maskritarbolaget Mycronic redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget ökar utdelningen till 2,50 kronor (2). 

Orderingången uppgick till 572 miljoner kronor (518). Orderstocken uppgick till 1 927 miljoner kronor (1 342). Vid föregående periods slut var orderstocken 2 269 miljoner.

Dedicare sänker utdelningen efter svagt kvartal – Aktien rejält ner

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar en något högre omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet blev dock svagare och bolaget drar ner utdelningen till 5 kronor (8). 

”Den försämrade marginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som tvingat upp löner och arvoden till våra bemanningskonsulter”, kommenterar vd Krister Widström i delårsrapporten.

Skribent: Finwire / Börsvärlden

Dagens bolagsrapporter i sammandrag – Och marknadens dom är en artikel publicerad på Börsvärlden och kan läsas här: https://borsvarlden.com/artiklar/dagens-bolagsrapporter-i-sammandrag-och-marknadens-dom/

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.