januari 26, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dagens händelser

 • juli 04, 2019
 • Redaktionen

BÖRS
Rapporter
Eolus Vind

Stämmor
13:00 Cyber Security 1

Handlas exklusive utdelning
Heimstaden för preferensaktien (utd 5,00 kr), SBB för preferensaktien (utd 8,75 kr)

Corporate Actions
Prostalund sista dag för handel på Spotlight före byte till First North
Victoria Park avnotering sista dag för handel för preferensaktien

Börshandel
New York-börsen stängd

Utländska övriga händelser
08:00 Norwegian passagerarstatistik
Global livsmedelspriser från FAO

MAKRO
01:30 Australien detaljhandelsförsäljning
06:30 Nederländerna KPI
07:00 Finland månadsförsäljning av bilar
08:00 Danmark konkurser
08:00 Rumänien detaljhandelsförsäljning
08:30 Schweiz KPI
09:30 Sverige husprisindex SCB småhusbarometern
09:30 Tyskland PMI bygg
10:00 Storbritannien månadsförsäljning av bilar
11:00 EMU detaljhandelsförsäljning
11:00 Österrike detaljhandelsförsäljning preliminär
12:00 Lettland industriproduktion
15:00 Mexiko konsumentförtroende
USA helgdag, Självständighetsdag

 
ads

Tips