december 9, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dagens händelser att hålla ett öga på

 • juli 05, 2019
 • Redaktionen

BÖRS
Rapporter
07:00 Diös, 07:30 Fabege, 10:00 Industrivärden, Seatwirl

Corporate Actions
Prostalund första dag för handel på First North efter byte från Spotlight

Övriga händelser
11:00 SAS passagerarstatistik

Utländska övriga händelser
08:00 Finnair passagerarstatistik

MAKRO
00:30 Japan hushållens konsumtion
06:00 Sverige husprisindex Mäklarstatistik bostadspriser
07:00 Estland KPI
08:00 Danmark industriproduktion
08:00 Norge industriproduktion
08:00 Tyskland industriorder
08:45 Frankrike handelsbalans
09:00 Spanien industriproduktion
09:00 Österrike grossistpriser preliminär
09:30 Storbritannien husprisindex Halifax
09:30 Sverige industriorder
09:30 Sverige statens betalningar
09:30 Sverige industriproduktion
12:00 Irland industriproduktion
14:30 Kanada arbetslöshet
14:30 USA sysselsättningsstatistik
Brasilien månadsförsäljning av bilar

 
ads

Tips