February 23, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Dags att vikta om till storbolag?

Medan småbolagsaktierna har gått starkt under de senaste åren, har storbolagen släpat efter. Nu är det dags för storbolagen att sätta fart på börsen. Är det läge att vikta om från småbolag till storbolag?

 

Storbolagen har gått svagt på börsen under de senaste tolv månaderna medan småbolagen har ångat på. Bland de större bolagen utmärker sig Fingerprint Cards med sin kursutveckling men för mindre än två år hörde bolaget till kategorin småbolag. Särskilt bland de traditionella industriaktierna lämnar utvecklingen mycket att önska och bankernas aktiekurser har inte heller utmärkt sig.

 

De mindre aktierna på Mid Cap och Small Cap listan har gått bättre än de stora bolagen under de senaste åren. Även på smålistorna är riskaptiten god. Det har haglat nya bolag på First North och Aktietorget och de största kursraketerna hittar man på smålistor.

 

Den relativa börsutvecklingen för små- och stora bolag rör sig i cykler, precis som aktiemarknaden i stort. Det är vanligt att småbolagen går som bäst under mittfasen av en börsuppgång. Uppgången sedan slutet av 2012 fram till mitten av förra året var förmodligen mittfasen i börscykeln som inleddes efter finanskrisen 2009. 

 

Relativt stark svensk ekonomi är en av förklaringarna till småbolagens starka utveckling. Medan storbolagen är exponerade mot många marknader som utvecklas sämre än den svenska marknaden får de inte samma vind i segeln som de noterade småbolagen. Sedan är det naturligt att småbolagen har en större hävstångseffekt och växer snabbare i en stark konjunktur, särskilt när tillgången på kapital är god. Dessutom ska vi inte glömma att småbolagsaktier var oerhört pressade efter finanskrisen och det tog ett bra tag innan investerarna vågade börja fynda bland mindre aktier. Med den osäkerheten som fanns länge letade sig kapitalet 

 

En av de viktiga frågorna för den relativa utvecklingen mellan små- och stora bolag är hur länge svensk ekonomi kommer att fortsätta växa snabbare än våra viktigaste handelspartners? Den frågan är svår att besvara men det finns inte mycket som tyder på en snabb trendändring. Snarare är det så att om omvärlden får lite mer fart, så ökar tillväxten även i svensk ekonomi. Det kan kosta så småningrom i form av en tidig överhettning men det dröjer förmodligen två-tre år till dess.

 

Storbolagen måste dock komma igång för att börsen ska sätta fart på riktigt. Fortsätter storbolagen att bjuda på en tråkig kursutveckling, särskilt om börsen återigen på kort tid tappar runt 10{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}, då försvagas riskaptiten och drabbar även småbolagen. Det ska dock noteras att småbolagen stod pall under den senaste korrigeringen vilket är ovanligt. Normalt sett brukar småbolagen få mer stryk i börsnedgångar än storbolag.

 

Hur ska man utnyttja den relativa cykeln mellan stora- och små bolag på börsen? För det första bör man gradvis under de närmaste ett-två åren minska exponeringen mot småbolag och öka exponeringen mot de stora bolagen. Detta bör dock ske endast gradvis och man ska inte ha bråttom. Tidigt i en uppgångsfas som drivs av storbolag kan småbolagen fortsätta prestera väl pga exponeringen mot svensk ekonomi som är relativt stark och den naturliga hävstångseffekten som finns i småbolag. Så länge Riksbanken inte har börjat räntan är förutsättningarna oerhört goda för att småbolagen fortsätter att utvecklas väl och bättre än storbolagen. När Riksbanken börjar höja räntan, troligen mot slutet av 2017 men kanske redan efter sommaren nästa år, då bör man bli betydligt mer selektiv med småbolagsplaceringar och börja vikta om mot större bolag, särskilt de sencykliska globala storbolagen.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.