april 19, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Därför svänger börsen friskt i deflationstider

Börsen brukar svänga friskt under deflationstider. Från hopp till förtvivlan. Det har en naturlig förklaring och därför kommer svängningarna att fortsätta.

I dagsläget har vi deflation i svensk ekonomi. Eurozonen dansar också på randen till deflation. Japan har under två decennier brottats med deflation. Vi har sett stora svängningar på aktiemarknaderna under de senaste åren. Fortsätter trenden med fallande inflation, kommer svängningarna på börsen att fortsätta.

 

Värderingar på aktiemarknaden styrs i huvudsak av två faktorer. Förväntade kassaflöden och avkastningskrav. Två faktorer som marknaden pendlar mellan, särskilt i deflationstider.

 

När det råder låg inflation, sjunker marknadsräntorna och investerarna får väldigt lite betalt för att investera i säkra räntebärande papper. Då sjunker avkastningskravet på börsen och kurserna stiger, allt annat lika. Det är precis vad vi har sett under de senaste åren. Ingen deflation i sig men mer eller  mindre nollinflation i kombination med rekordlåga räntor. Kassaflöden hotas inte av deflation men avkastningskravet sjunker tack vare bristen på investeringsalternativ. Det har givit positiv börsutveckling.

 

Deflation om den befäster sig har dock en svåröverskådlig ände. I deflationstider skjuter privatpersoner och företag upp sina investeringar vilket leder till att förväntade kassaflöden sjunker. Det är svårt att uppskatta när cykeln om den sätter igång kan brytas. De flesta företag har dessutom finansieringsbehov och med förväntade fallande kassaflöden omkullkastas alla finansieringskalkyler. Förväntar sig marknaden negativ kassaflödestillväxt påverkar det inte bara den ena änden av värderingskalkylen. Även riskpremien på aktiemarknaden stiger eftersom osäkerheten ökar.

 

Makrotemat under de senaste åren har varit centralbankernas kamp mot deflationshotet. Marknaden har jublat över de låga räntorna och varit övertygad om att centralbankerna vinner mot deflation. Vinner centralbankerna verkligen över deflationen? Det kan bli nästa makrotema på börsen.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads