februari 17, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • De fem största hoten mot världen – är miljön enligt World Economic Forum

De fem största hoten mot världen – är miljön enligt World Economic Forum

 • januari 17, 2020
 • Redaktionen

För första gången någonsin är samtliga risker i topp fem relaterade till miljön, då World Economic Forum presenterar sin årliga riskrapport. Samtidigt som politiker och näringsliv behöver gå samman för att lösa de många hållbarhetskriserna väntar ekonomisk och politisk polarisering, spår organisationen enligt Dagens Industri.

Vilka globala risker har störst sannolikhet att inträffa inom en tioårsperiod?

För första gången någonsin kan svaret sammanfattas i två enkla ord: miljörelaterade risker. Så lyder i alla fall slutsatsen då 750 experter och beslutsfattare rankar de fem problem som oroar dem mest.

Allra överst ligger risken för att extrema väderhändelser ska inträffa, med skador på egendom, infrastruktur och ett enormt mänskligt lidande. Därefter följer en misslyckad hantering av klimatkrisen, miljökatastrofer orsakade av människor, förluster i biologisk mångfald och kollaps av ekosystem samt större naturkatastrofer.

I ett pressmeddelande påminner Peter Giger, koncernchef för riskhantering vid Zürich Insurance Group, om vikten av en snabb omställning för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Han framhåller också vikten av att bevara planetens biologiska mångfald.

”Våra olika ekosystem fångar enorma mängder kol och ger oss ekonomiska fördelar vars värde uppskattas till 33 biljoner dollar per år – motsvarande USA:s och Kinas BNP sammantaget.”

Företag och beslutsfattare måste agera fortare för mer hållbara affärsmodeller, slår han fast.

”Vi ser redan företag förstöras eftersom de misslyckas att anpassa sina strategier till de förändringar som sker. Risker kopplade till omställningen är verkliga och alla måste göra sitt för att lindra dem”, säger han.

Av de tillfrågade ledarna svarade 78 procent att de förväntar sig se ökade ”ekonomiska konfrontationer” och en ökad politisk polarisering under 2020. Detta blir förstås extra bekymmersamt i tider då behovet av samarbete är större än någonsin.

”Det politiska landskapet är polariserat, havsnivåerna stiger och klimatet orsakar bränder. Det här är året då världsledarna måste arbeta med samhällets alla sektorer för att reparera och stärka våra system för samarbete. Inte bara för nytta på kort sikt, utan för att hantera djupt rotade risker”, säger Børge Brende från World Economic Forum.

Mest oroade över pågående utveckling är – föga förvånande – yngre generationer. Personer födda efter 1980 rankade risker kopplade till miljön högre än andra svaranden, både på kort och lång sikt. Nära 90 procent menar att extrema värmeböljor, förstörelsen av ekosystem och problem relaterade till hälsa och föroreningar kommer att förvärras under 2020 – att jämföra med siffror på 67–77 procent för övriga generationer.

De yngre tror också oftare än andra att miljörelaterade risker kommer att bli mer katastrofala och vara mer sannolika att inträffa kring 2030.

Greta Thunberg rönte under fjolåret stor uppmärksamhet under mötet i Davos – där riskrapporten presenteras – då hon under ett lunchmöte beskyllde de tillresta för att höra till dem som är mest ansvariga för pågående klimatkris.

”Det blev väldigt dålig stämning. De visste inte hur de skulle reagera och blev väldigt nervösa”, sa hon då till Expressen.

Under årets möte är hon inbjuden att hålla ett av två öppningsanföranden inför den namnkunniga och välbemedlade publiken.

I en debattartikel i The Guardian konstaterade hon nyligen att världen år 2017 lade 5,2 biljoner dollar på subventioner av fossila bränslen.

”Något annat än att omedelbart upphöra med de här investeringarna i fossilindustrin vore att förråda livet självt”, skrev hon tillsammans med sina medförfattare.

 
ads

Tips