Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, ser just ett fortsatt, och eskalerat, handelskrig mellan USA och Kina som den största risken för 2020.

– Det har redan orsakat en rejäl inbromsning i konjunkturen och ökat risken för en lågkonjunktur. Om handelskriget fortsätter ett år till så skapar det ännu mer osäkerhet bland företag och konsumenter, och riskerar att orsaka en allvarlig skada på tillväxten och ge större nedgångar på värdens börser, säger hon, och fortsätter:

– En anledning till att börsen stigit den senaste tiden är att konjunkturen har stabiliserats. Om det skulle visa sig att inbromsningen fortsätter är det negativt för aktiemarknaden. Ytterligare en risk är att arbetslösheten ökar och att konsumenterna börjar hålla i plånboken. Det kan också skada både tillväxt och börs.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, tar också fasta på just konjunkturutvecklingen och handelskriget, men också den senaste tidens starka börsuppgång.

– Vi har redan nu tagit igen för fallet 2018 plus ännu mer. Får vi inte den mjuklandning för konjunkturavmattningen som marknaden nu räknat med så finns definitivt en fallhöjd. Till detta kommer geopolitiska risker, och dessa är extremt svåra att förutsäga. Just nu råder en positiv syn på möjligheterna till ett avtal mellan Kina och USA, och nås inte ett sådant avtal kan det även så finnas en fallhöjd, säger hon.

Hon får medhåll i fråga om handelskriget av Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners och Avanzas sparekonom Johanna Kull.

– En fallande amerikansk konsumtion eller recession i tillverkningsindustrin är de två största riskerna men risken för eskalering av någon av handelskonflikterna runt om i världen stör också min nattsömn, säger Joakim Bornold.

-De största riskerna är att den stabilisering i globalt PMI vi sett de senaste månaderna snararast har varit av tillfällig karaktär och inte är tecken på att vi passerat botten.  Samt att handelskonflikten eskalerar snarare än deskalerar, säger Johanna Kull.

Källa: Affärsvärden