februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

De viktigaste punkterna i fas 1-avtalet

 • januari 16, 2020
 • Redaktionen

Fas ett-avtalet mellan USA och Kina omfattar 86 sidor, här är några av de viktigaste punkterna, enligt Financial Times och Bloomberg.

• Både USA och Kina lovar att inte devalvera sina valutor och att upprätthålla en marknadsbaserad växelkurs.
• Kina går med på att utöka sin import av amerikanska varor och tjänster med 200 miljarder dollar under de närmaste två åren.
• Kina lovar att amerikanska företag inte ska tvingas att lämna över sin teknik i utbyte mot tillstånd för att bedriva verksamhet i landet.
• Kina går med på med på utökade skydd av immateriella rättigheter. Bland annat blir det lättare för amerikanska företag att stämma andra bolag för stöld av affärshemligheter.
• Kina åtar sig att genomföra en rad åtgärder för att öppna upp landets finansiella sektor för konkurrens.

Vita huset ger motsvarande löften om att kinesiska finansiella tjänster ska få en icke-diskriminerande behandling i USA.

Källa: Omni

 
ads

Tips