januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Del I – Grundläggande information

 • februari 12, 2018
 • Redaktionen

När vi pratar om aktiehandel generellt pratar vi om handel med marknadsnoterade aktier via en nätmäklare eller bank men det finns så många möjligheter innan aktierna hamnar på en lista och upptas till officiell handel, de allra flesta aktier upptas aldrig till officiell handel.

ads

 

Ångra ingenting, sök nya möjligheter

Många har väl hört historien om Apples medgrundare Ronald Wayne som 12 dagar efter bildandet sålde sina aktier för 800 USD, om han hade haft kvar aktierna idag hade samma aktier varit värda 35 miljarder USD, en ganska dålig affär. Men Ronald ångrar inte sin försäljning 1976 och här kommer den första grundregeln, det är ingen idé att gråta över spilld mjölk, det kommer inte att göra saken bättre, dock kan man dra lärdom av sina dåliga beslut.

Det är heller inte ovanligt att man inom finansbranschen hör historier som ”För tre år sedan fick jag erbjudande om att köpa 25 % av bolag X för en spottstyver, hade jag gjort det hade jag haft 20 miljoner på kontot nu”, samma sak där, affären är förbi. Och det kommer hela tiden nya möjligheter, om man håller sig i rätt forum.

Uttrycket tidiga investeringar omfattar egentligen alla steg från den allra första såddfinansieringen och ända fram till att aktierna upptas till handel.

 

Inte för alla, det krävs tålamod

Tidiga investeringar är inte för alla. Det krävs framför allt ett stort tålamod och vilja att ta risk. Att det krävs ett stort kapital för att vara lyckosam med tidiga investeringar är däremot lite av en skröna, fråga Ronald Wayne. Både risk och potential är oerhört mycket högre än i marknadsnoterade aktier, det är avgörande att man känner till det och att balansen i den totala investeringsportföljen anpassas till den höga risknivån. Kapital som man inte kan vara utan flera år framöver bör inte läggas på tidiga investeringar.

 

Så blev tidiga investeringar tillgängligt för alla

För bara ett par decennier sedan var tidiga investeringar något som var tämligen okänt för gemene man. Det var främst riskkapitalbolag, affärsänglar med stort kapital och affärsbanker som exponerades för möjligheterna. Affärsbankerna blev allt mer pressade av utökade penningtvättsdirektiv vilket gjorde företagsfinansiering till en administrativ börda när exempelvis fastighetslån var och är mycket enklare ur det perspektivet, bankerna beviljade allt färre företagskrediter. Riskkapitalbolagen och affärsänglar fortsatte att göra som de alltid har gjort, att ”plocka russinen ur kakan” och bara investerade i de allra bästa objekten. Kvar blev en marknad med massor av bolag som saknade finansiering, fenomenen Crowd Funding och Crowd Lending uppstod. När företagsfinansieringen hos banker blev dysfunktionell, uppstod konceptet att låta privatpersoner investera i, eller låna ut kapital till företagen. Helt utan inblandning av banken. Konceptet växte oerhört snabbt och är numera en naturlig och fullt ut accepterad finansieringslösning. Samtidigt ökade antalet bolag som inte såg annan utväg än att själva försöka få in kapital genom att genomföra mindre nyemissioner. Något som alltid existerat men som ökade då tillgången till företagskrediter i banken i det närmaste ströps.

Finansmarknaden går med dagens teknologi framåt i en rasande takt och innovationen inom branschen ser inga gränser. I kombination med EU-direktiv som syftar till att öppna upp finansbranschen allt mer så kommer vi sannolikt de närmaste åren se ett antal nya innovationer inom området fin-tech som kommer att förändra både marknad och investerarbeteende. Vi kommer sannolikt att se ”vanliga” människor som skapar konsortium och aktieklubbar och investerar tillsammans i allt större projekt.

Det är vår övertygelse att det är här för att stanna och likt vi såg ”vanliga” människor börja fondspara utan den minsta aning om marknaden så kommer vi att ha ”vanliga” människor som gör tidiga investeringar i allt från rena affärsidéer till bolag som är på väg att marknadsnotera sig.

I nästa del kommer vi att gå igenom alla begrepp som är värda att känna till.


Early Bird!

Så blir DU en lyckad investerare med tidiga investeringar. Aktiebladet kommer att under sex veckor publicera en artikelserie om tidiga investeringar där vi tänker reda ut allt från begrepp till risker och strategier.

 
ads

Tips