december 16, 2018
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Del V – Investeringsbeslutet

 • mars 08, 2018
 • Redaktionen

Äntligen har vi kommit fram till lite action efter fyra delar av nödvändigt ont vetande, nu har vi kommit så långt att vi kan börja analysera och överväga vilka investeringar vi ska göra och vilka vi kanske bör undvika.

ads

 

Varje erbjudande om investering kommer med någon form av dokumentation avseende investeringen. Till viss mån kan detta användas som ett beslutsunderlag och i det här avsnittet kommer vi att ta upp frågor man bör ställa sig själv och punkter i investeringsunderlaget som är extra viktiga att kontrollera innan ett investeringsbeslut ska tas.

Hur djupt man bör gå är naturligtvis beroende på storleken på investeringen, många investerar exempelvis i väldigt många tidiga bolag med små summor medan andra analyserar djupare för att göra en större investering, det är helt individuellt.

Förutom att man har möjlighet att göra mer genomtänkta investeringsbeslut så är det faktiskt väldigt lärorikt att analysera investeringserbjudanden. Det kan verkligen löna sig med ett grundligt jobb.

 

Investeringsprospekt eller investeringsmemorandum?

 

Grunden för om bolaget framställer ett prospekt eller memorandum ligger i att det finns ett EU-direktiv om ett undantag från prospektskrav då ett bolags samlade kapitalanskaffning under en 12-månadersperiod inte överstiger €2,5 M. Av den anledningen planerar ofta bolagen att hålla sig under den gränsen. Kraven på prospekt och memorandum skiljer sig nämligen avsevärt, inte minst för att ett prospekt måste godkännas av Finansinspektionen för att vara giltigt vilket skapar en stor skillnad i kostnader för framtagandet också.

Vi hanterar främst memorandum i den här delen då det för onoterade bolag är överlägset mest vanligt förekommande.

Det finns lika många typer av memorandum som skapare av dessa och det finns utrymme för att ta ut svängarna ganska mycket i ett memorandum. Ofta tas även en så kallad ”teaser” fram som är mer av ett säljdokument och tar fram den säljande essensen i ett memorandum. Det är dock så att en viss ”mall” finns vilket

 

Vilken investerare är du?

 

Det vet inte vi, men vi vet några enkla frågor man bör ställa sig själv och några enkla frågor man bör ställa till informationen i memorandumet.

 

Kan du, eller vill du lära dig branschen som bolaget verkar i?

Det är ju självklart en fördel att kunna branschen men det kan också vara ett tillfälle att lära sig mer om branschen om man har ett intresse för det.

 

Är du beredd att ta den finansiella risk investeringen innebär?

Den kanske viktigaste egna frågan att ställa sig. Många som arbetar professionellt med tidiga investeringar skriver mentalt av sina investeringar. Det är kanske att dra det väl långt men man måste vara fullt medveten om att tidiga investeringar ofta innebär hög risk och framför allt att det finns risk för att det kan ta lång tid innan man kan skörda frukterna av sina investeringar.

 

Förstår du erbjudandet?

Också en viktig fråga. Samma sak gäller för bolaget, de seriösa bolagen vill att investerare ska ha fullständig kontroll på vad de investerar i för att undvika olika uppfattningar och förväntningar i framtiden.

 

Så, vilka frågor ska vi då ställa till memorandumet i den första fasen av analysen? Som vi tidigare var inne på så kan man gå hur djupt som helst, vi hanterar det mest grundläggande och viktiga i detta avsnitt. Det ska ju inte krävas att man är auktoriserad revisor för att ta ett investeringsbeslut.

Löser bolaget något ”problem”?

Självklart löser inte alla bolag ett problem men det bör vara något i affären som är nytt. Nytänkande affärsmodell, bearbetning av nya marknader listan kan göras lång. Men något nytt måste det vara, rena kopior av redan befintliga verksamheter ligger efter redan från början. Men det behöver självklart inte vara en ny uppfinning eller så, för dom är rätt få.

 

 

Vad ska kapitalet användas till?

Det måste finnas en plan för varje emission. Varför tar bolaget in mer kapital? Ska bolaget använda kapitalet för att expandera sin verksamhet eller behövs kapitalet för att rädda bolaget från en konkurs? Den här informationen måste framgå av memorandumet.

 

Grunddata om emissionen?

Hur många aktier finns i bolaget? Vad är värderingen ”pre-money” och ”post-money” och låter det som en rimlig värdering? Vilken teckningsperiod gäller? När ska teckningen senast betalas? Hur många aktier ingår i erbjudandet? Vilken är den minsta post som kan tecknas?

Allt detta måste framgå av memorandumet, det ligger ofta tidigt i dokumentet och kallas ”emissionen i sammandrag” eller motsvarande.

 

Verksamhetsbeskrivning?

Ofta den stora delen text i ett memorandum. Tror du på och förstår hur verksamheten är organiserad? Exempelvis hur bolaget tjänar pengar?

 

Bolagsledning?

Finns företrädare och ledningspersoner presenterade? Har de egna ägarintressen i bolaget? Har de tidigare meriter som passar för verksamheten?

 

Finansiella prognoser?

Hur ser bolaget på sin finansiella utveckling? Kan man redan nu se ytterligare kapitalbehov inom kort? Har bolaget ett befintligt kassaflöde? Tänk på att defensiva prognoser inte alltid är dåligt eller pessimistiskt, det kan också vara så att den ekonom som tagit fram prognosen är en realist och försiktig. En prognos är vad det låter som och det enda man kan vara helt säker på är att den inte kommer att vara korrekt, därav inte sagt att utfallet blir sämre än prognosen, men det är helt omöjligt att exakt prognostisera finansiell utveckling tre år fram i tiden.

 

Investor Relations?

Har bolaget förberett för att kommunicera med sina aktieägare när de väl förvärvats? Hur transparent är bolaget mot sina ägare? Naturligtvis kan inte alla bolag ha en heltidsanställd IR-kontakt, men någon utsedd att hantera aktieägare bör det finnas. Likaväl bör det finnas en specifik sida i bolagets webstruktur som heter just Investor Relations eller motsvarande, det visar att bolaget har en plan att kommunicera med sina aktieägare på ett bra sätt. Kanske finns det till och med lite historik att titta på, kanske lite årsredovisningar eller pressmeddelanden?

 

Exitplan?

I flera memorandum har redaktionen identifierat att exitplan helt saknas. Ska man vara lite krass så väljer då bolaget att tiga när investeraren ställer den klassiska frågan ”What´s in it for me?”. Detta är en riktigt dålig signal, all typ av företagande går ut på att förädla verksamheten för att berika aktieägarna i slutändan, om den planen inte ens finns bör man nog fundera på om bolaget tänkt riktigt klart. En exit kan bestå av många olika lösningar, de vanliga är marknadsnotering eller att bli uppköpt av större aktör.

 

Utöver detta så finns det massor av parametrar i ett memorandum som kan vara helt avgörande för ett investeringsbeslut. Det här var det mest grundläggande. Det finns massor med forum på internet där investeringserbjudande diskuteras och ges feedback på, ett väldigt bra är Aktiebladets egen grupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/aktiebladet/

Avslutningsvis, saknar du information eller är det något du inte förstår av erbjudandet, kontakta bolaget! De allra flesta företag som emitterar blir glada när potentiella investerare ringer eller mejlar med frågor om erbjudandet.

Det var allt för denna gång! I nästa avsnitt av ”Early Bird” kommer vi att behandla olika strategier runt tidiga investeringar så stay tuned!


Early Bird!

Så blir DU en lyckad investerare med tidiga investeringar.

Aktiebladet kommer att under sex veckor publicera en artikelserie om tidiga investeringar där vi tänker reda ut allt från begrepp till risker och strategier.


 

 

 
ads

Tips