januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Del VI – Investeringsstrategi

 • mars 16, 2018
 • Redaktionen

Från att ha varit en artikelserie med ganska konkret information och pekpinnar blir det nu lite mer abstrakt. Vilken strategi du ska ha kan bara du själv avgöra och för att avgöra det måste du först bestämma dig för vilken riskaptit du har. Det är genomgående så, både för noterade och onoterade aktier att acceptansen av risk är direkt kopplad till möjligheten att tjäna pengar.

ads

Den starkaste grundregeln är att aldrig investera kapital som utgör en allvarlig risk att orsaka ekonomisk skada om det förloras. Gäller alla typer av investeringar vare sig det är noterade stora bolag eller fondsparande men blir ännu viktigare med tidiga investeringar med hög risknivå.

Det vanliga är att man beslutar hur stor del av den totala investeringsportföljen som får vara högriskinvesteringar, någonstans mellan 10-20 % kan vara rimligt men åter igen, detta ska vara baserat på din egen riskaptit och är helt individuellt.

En bra variabel att hålla koll på är möjligheter till exit och tid till exit. I vanliga aktieinvesteringar är det ofta en marknadsnotering medans det i ränteinvesteringar är löptiden för instrumentet. Tänk på att det alltid är prognoser och planer i ett investeringserbjudande och det finns aldrig några garantier för att utfallet kommer att följa planen. Exempelvis ges bolag som ska noteras sällan eller aldrig några förhandsbesked från handelsplatsen, förhoppningsvis finns det dock en dialog om rimlig första handelsdag. Planerad exit påverkar i allra högsta grad din investeringsstrategi och likviditetsplanering.

Något som påverkar din investeringsstrategi när det gäller tidiga investeringar i onoterade produkter i jämförelse med en investeringsstrategi med likvida investeringar är att du har aldrig kan ha en långsiktig strategi annat än på portföljnivå. När ett intressant investeringserbjudande dyker upp har du ett par veckor på dig att ta ställning och investera under teckningsperioden. Går bolaget dåligt har du ingen möjlighet att ”snitta ner” dig längs vägen och du kan inte heller köpa upp mer längs vägen om det går bra. Det finns inga grafer eller tekniska analyser att ta stöd i, det är svårigheten men också tjusningen med tidiga investeringar.

Avslutningsvis är det viktigt att tänka på sina tidiga investeringar som en del av en helhet, den lilla kryddan och hoppet om ett riktigt uppsving i portföljen. En del tar stora investeringar som sina ”riskinvesteringar” medan andra väljer att köpa småposter i många bolag, ingen av strategierna är bevisat bättre än den andra.

I nästa och den avslutande delen i artikelserien ”Early Bird” kommer vi att guida dig genom djungeln av forum, webbsidor, nyhetsbrev och mycket mer, som kan vara till hjälp i din jakt på nästa raket.


Early Bird!

Så blir DU en lyckad investerare med tidiga investeringar. Aktiebladet kommer att under sex veckor publicera en artikelserie om tidiga investeringar där vi tänker reda ut allt från begrepp till risker och strategier.


 

 
ads

Tips