januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Del VII – Investeringskanaler

 • april 01, 2018
 • Redaktionen

I de första sex delarna har vi pratat om begrepp, juridik, investeringsunderlag, investeringsstrategier och en hel massa annat som är värt att veta om tidiga investeringar. Det enda vi inte har pratat om är vart man ska leta efter de möjligheter som finns. I den här sista delen kommer vi att ta en tur bland de bolag och nätverk som är värda att känna till i branschen. Naturligtvis finns det en rad med andra aktörer än de som tas upp i denna lista.

ads

Fondkommissionärer och andra institut med fokus på kapitalanskaffning åt bolag.

De här bolagen arbetar företrädelsevis med redan noterade bolag och har ofta breda kanaler på den marknaden. Några exempel på sådana bolag är Eminova, Partner Fondkommission, Aktieinvest, Remium, Mangold och Aqurat. Samtliga har ofta öppna investeringserbjudanden på sina hemsidor och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev om kommande erbjudanden.

 

Andra kanaler inom kapitalanskaffning företrädelsevis onoterat.

 

https://raisereach.com

Raisereach ägs och drivs av RAIRE Invest AB (publ). På hemsidan publiceras pågående, avslutade och kommande projekt med en projektpresentation. För att se full information krävs det att man är registrerad medlem, vilket är helt kostnadsfritt. Raise Reach erbjuder flertalet av sina kunder direktkontakt med Fondkommissionär/Emittent för digital signering av teckningsanmälan. Det finns även en grupp på Facebook där intressenter kan diskutera de aktuella projekten vilket har visat sig vara mycket uppskattat.

De flesta bolag som använder sig av Raise Reach i sin kampanj har en uttalad exitplan inom 12 månader men avvikelser finns.

 

www.pepins.com

Pepins Group är en form av Crowd Funding med en finurlig twist. Det vanliga scenariot i Pepins kampanjer är att kapitalanskaffningen sker i ett annat bolag än den som har behovet för att sedan skjutas in i det riktiga objektet. Det bolag som initialt investeras i blir således ägarbolag till objektet och investerarna blir delägare i ägarbolaget. Därefter kan naturligtvis aktierna delas ut till delägarna om sådant beslut fattas. Det finns för- och nackdelar med modellen som i allt annat. Pepins har en stark utveckling den senaste tiden med många intressanta projekt. Man erbjuder också en eftermarknad för de projekt som inte är noterade, handel sker en gång per kvartal med bolag som hanterats av Pepins.

 

www.tecknaemission.se

Tecknaemission drivs av Axier Equities som förutom sajten erbjuder en rad med tjänster till emittenter. Själva tecknaemission.se är en presentation av pågående projekt som kan tecknas digitalt med direktkoppling till Fondkommissionär/Emittent. Tecknaemission har en mycket god täckning av marknaden och är ett bra ställe att söka investeringsmöjligheter på.

 

www.fundedbyme.com

Fundedbyme är kanske den äldsta Crowd Funding-plattformen i Sverige. Bolaget erbjuder projekt på olika nivåer, ofta med en låg lägsta investering vilket gör att fler kan vara med och det är också vad Crowd Funding handlar om. Bolaget har en stor, internationell medlemsbas och teckning sker genom att investeraren skickar in en intresseanmälan om teckning till emittenten som därefter behandlar intresseanmälan. Fundedbyme har en väldigt tydlig uppföljning av teckningsnivå vilket är en bra funktion för potentiella investerare.

 

Crowd Lending

Crowd Lending är alltså som vi tidigare förklarat företag som möjliggör en part att låna kapital från en annan. Detta kallas också peer-to-peer och är tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn.

 

www.savelend.se

Seriös aktör och relativt aggressiv på marknaden. Utlåningen går till dels företagslån genom sajten www.credstep.se , synar man lite i sömmarna så framgår det att det inte är företagslån utan traditionell factoring som företaget erbjuder, dock med väldigt förmånliga villkor. Den andra delen av utlåningen är konsumentkrediter genom sajten www.loanstep.se , med löptider från 60 dagar till 1 år. Enligt information på hemsidan är den genomsnittliga räntan för investeraren 7-9 % per år.

 

www.lendify.se

Bolaget fokuserar enbart på konsumentkrediter enligt hemsidan. Jobbar med ett rewards-system för skötsamma låntagare. Enligt hemsidan ligger den genomsnittliga årliga avkastningen mellan 4-6 % till investeraren.

 

www.tessin.se

Tessin har en annan affärsmodell än ovanstående bolag vilket innebär att de inte träffas av tillståndsplikt, de är däremot registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen men inte under tillsyn. Anledningen är att modellen bygger mer på Crowd Funding, med det menar vi att investeraren väljer ett specifikt projekt att låna ut kapital till. Tessin är helt fokuserade på fastighetsprojekt där återbetalningstid kan definieras ganska väl. Lånen löper på allt från 3 till 24 månader och genomsnittlig avkastning är omkring 9 % årligen. Avkastningen kan komma genom återbetalning av kapital jämte ränta, utdelning eller försäljning av aktier.

 

Övriga platser på nätet att söka information på om investeringar

www.ipo.se

Ganska nystartad sajt som presenterar emissioner och marknadsnoteringar.

www.nyemissioner.se

Mycket duktiga på att samla upp både emissioner och kommande marknadsnoteringar.

www.investerarbrevet.se

Drivs av Laika Consulting, är ett nyhetsbrev och ingen marknadsplats, men det är inte helt ovanligt att bolagen som är med i artiklarna har en pågående emission.

www.borsvarlden.se

Även detta en redaktionell sajt men som ibland har reklam om investeringserbjudanden.

www.aktiebladet.se

Erbjuder exempelvis bannerannonsering för bolag under emission.

 

Övrigt

www.kaptena.se

Erbjuder som enda aktör i Sverige en ”ISK för onoterade aktier”, det kan vara bra att överväga om man tror på sin investering i onoterade aktier.

 

www.connectsverige.se

Sveriges största affärsängelnätverk, finns i flera regionsavdelningar och har också utvecklade samarbeten med övriga Norden samt Baltikum.

 

Som tidigare sagt finns det fler aktörer inom nämnda områden, många fler, men här är något att starta med i alla fall.

 

Det var allt för denna artikelserie. Vi på redaktionen hoppas att den varit till nytta och att en gnista av nyfikenhet har uppstått. Vi uppmuntrar också att diskutera vidare på vår Facebookgrupp ”Aktiebladet Onoterat & Noterat”. De enda dumma frågorna är de som aldrig ställs!

På återseende kära läsare!


Aktiebladet – Onoterat & Noterat!

Så blir DU en lyckad investerare med tidiga investeringar. Aktiebladet har under sex veckor publicera en artikelserie om tidiga investeringar där vi tänker reda ut allt från begrepp till risker och strategier. Se alla inlägg.   Gruppen på Facebook växer sig allt starkare för var dag som går, för att gå med – tryck här!


 

 
ads

Tips