maj 20, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dipp andra halvåret av 2018- förlust för Fundedbyme

 • februari 28, 2019
 • Redaktionen

Antalet crowdfunding-rundor ökade.

Crowdfundingspecialisten Fundedbyme, som börjar handlas på NGM nästa vecka, redovisar en omsättning om 13,8 miljoner kronor för räkenskapsårets andra halvår, juli-december.

Jämförelsesiffror är inte relevanta då företaget under perioden inkluderat kommunikationsbyrån Laika från och med augusti.

Här är de hårda siffrorna från rapporten:

# Rörelseresultatet var -13,3 miljoner kronor.

# Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,8 miljoner kronor och nettoresultatet till -14,9 miljoner.

# Resultat exklusive poster av engångskaraktär var -10,6 miljoner kronor.

Moderbolaget Fundedbyme genomförde 47 framgångsrika crowdfunding-rundor under 2018 jämfört med 33 stycken under året före.

Fundedbyme såg en viss nedgång i medlemmarnas vilja att investera i samband med börsturbulensen i höstas.

“Vår bedömning är dock att bolag i behov av Fundedbymes eller Laikas tjänster stadigt fortsätter att öka och vår samlade bedömning är att det kommer att fortsätta under 2019 och framåt”, skriver vd Daniel Daboczy i rapporten.

Under året har bolaget investerat för fullt, uppger han.

“Under 2018 har vi fortsatt investerat kraftfullt för långsiktig tillväxt. Förvärvet av Laika Consulting är en viktig pusselbit i den strategin. Detsamma gäller de investeringar vi gjort i den internationella verksamheten. Kortsiktigt har resultatet hållits tillbaka av dessa investeringar samt av kostnader kopplade till förvärvet och noteringsprocessen av Fundedbyme:s aktie på NGM Nordic MTF.”

 
ads

Tips