januari 19, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • Di:s hållbarhetskonferens lyfter fram företagens roll för ett fossilfritt samhälle.

Di:s hållbarhetskonferens lyfter fram företagens roll för ett fossilfritt samhälle.

 • november 13, 2019
 • Redaktionen

Ökat samarbete och bättre kunskap om geopolitiska förhållanden. Det var några önskemål som lyftes från scen under Di:s konferens Hållbart Näringsliv 2019 rapporterar Di.

Åtskilligt på tema hållbarhet och klimat har hänt inom näringslivet de senaste åren. Frågorna har tagit sig in i styrelserum och ledningar, de påverkar i allt från produktutveckling till hur vi värderar affärer.

Faktum kvarstår dock – det mesta av arbetet för ett fossilfritt samhälle kvarstår.

Ungefär så sammanfattades läget från scen då konferensen Hållbart Näringsliv – en gemensam satsning från Dagens industri och Aktuell Hållbarhet där svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete står i centrum – på onsdagen kickade igång på Clarion Hotel i Stockholm.

På plats fanns närmare 600 personer från näringslivets toppskikt, alla med fullt fokus på den transformation som ännu inte mycket mer än börjat.

För det är en transformation som måste till och i det ligger mycket mer än omställningen av enskilda sektorer eller tillkomsten av nya innovationer.

”Transformationer påverkar hur samhället är organiserat. Hur vi producerar, konsumerar och lever våra liv. Jag tror att vi står inför ett skifte i vårt tänkande, med en social och kulturell förändring”, sade Björn-Ola Linnér, inledningstalare för dagen samt professor och programchef för Mistra Geopolitics.

Ett ”mindshift” ska och är på väg att ske, menade han. Ett tecken på det är alla de historiska klimatdemonstrationer med unik uppslutning som det senaste året intagit städer runt om i världen och skapat en ökad medvetenhet om hur akut klimatfrågan faktiskt är.

Såväl svenskt näringsliv som svensk politik må ligga i framkant vad gäller både teknik och policy men det räcker inte. Ett område där insikt och kunskap brister rör alla hållbarhetsaktörers förmåga att ta hänsyn till den förändrade geopolitiska verklighet vi befinner oss i, var Björn-Ola Linnérs budskap.

”Vi ser en ökad populism som hänger ihop med klimatskepsis mot en förändrad industri och ekonomi och framväxten av det digitala samhället. Här skapas ett utanförskap och en politisk bas för motkrafter. Näringslivet har en stor uppgift i att kliva in i berättelsen om transformationen och förmedla en positiv bild om det nya samhälle som måste växa fram och hur det gynnar olika samhällsgrupper.”

Just de krafter som i dag verkar mot omställningen till fossilfritt var en fråga som lyftes på scen.

”Vi har svårt att hantera motrörelser, de som inte tror på vetenskapen och sätter klackarna i backen. Jag tror det finns där för att vi inte alltid har satt människan i fokus. Då vill inte alla vara med”, sade Stina Billinger, statssekreterare på näringsdepartementet.

Ett annat centralt budskap från scen var uppmaningen till samarbete. Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso, kritiserade politikerna för att alltför ofta titta i stuprör.

”De tar inte ansvar för cirkulariteten i ett helt ekosystem. Det gör att ibland när man tittar i ett stuprör så förstör man hela ekosystemet.”

Camilla Johansson, hållbarhetsansvarig vid Handelsbanken, var inne på ett snarlikt spår och efterlyste en ökad samverkan mellan myndigheter, företag och organisationer.

”Vi kommer inte att lösa det här var och en för sig. Tillsammans blir det bättre”, sade hon.
Källa: Dagens Industri
 
ads

Tips