januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Doldisbolaget tokrusar 70 % på amerikansk jätteaffär

 • november 26, 2019
 • Redaktionen

Aerowashhar ingått en avsiktsförklaring med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment, N.A.S. Services samt Aerowash US Inc för en köpeskilling om 16 miljoner dollar på skuldfri basis.

Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionens slutförande förutsätter genomförd due diligence samt undertecknat köpeavtal. Efter det att köpeavtal undertecknas avser styrelsen att inhämta en så kallad fairness opinion avseende värderingen. I dagsläget motsvarar 16 milnoer dollar cirka 31 kronor per aktie före avdrag för skulder.

Transaktionen kommer sedan underställas bolagsstämma för godkännande. Bolagets huvudägare har ställt sig positiva till transaktionen.

“US Aviation Services har förutsättningar som få andra att skala upp och exploatera detta unika koncept på kort tid. De är därför en logisk förvärvare av verksamheten. Styrelsen bedömer värderingen som rimlig och har därför beslutat att ta förhandlingarna till nästa steg”, kommenterar Aerowash vd Niklas Adler.

Aktien rusar 70 procent på beskedet.

Källa: Direkt/Veckans Affärer

 
ads

Tips