juli 15, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Domstol tillåter Preems planerade utbyggnad

 • 2020-06-15 16:53
 • Redaktionen

Mark- och miljööverdomstolen anser att Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil kan tillåtas, skriver TT.

Domstolen anser inte att den så kallade stoppregeln i miljöbalken kan tillämpas på verksamheten, eftersom den ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Det finns enligt domstolen inte heller några andra hinder för att tillåta verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen föreslår ingen tidsbegränsning av den sökta verksamheten.

Ärendet kommer nu gå vidare till regeringen som ska ge klartecken om utbyggnaden ska tillåtas eller inte.

 
ads

Tips