februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dopningskontroll på Stockholmsbörsen

 • januari 26, 2020
 • Redaktionen

Trots en avmattad konjunktur har Stockholmsbörsen gått som på steroider. Årets första rapportperiod blir ett eldprov för börsbolagens uppskruvade värderingar.

Förra fredagen, den 17 januari, nådde Stockholmsbörsen en ny toppnotering. Med en räntedopad ekonomi och bristen på investeringsalternativ är det kanske inte så konstigt att aktiekurserna fortsätter stiga till nya rekordnivåer skriver Affärsvärlden.

Värt att notera är dock marknadens uppvärdering av de cykliska bolagen. Förra veckans rekordbörs dominerades av konjunkturkänsliga bolag som Boliden, Volvo och Sandvik. Höstens rekordkorta recession verkar alltså vara död och begraven.

Bland analytikerna är stämningen annorlunda. Experterna har tagit fasta på vikande konjunkturindikatorer i form av lägre BNP-prognoser och sjunkande inköpschefsindex i det fjärde kvartalet, och har sänkt sina vinstestimat för flera av Stockholmsbörsens största börsbolag. Dessutom har börsjättar som vitvarutillverkaren Electrolux och stålkoncernen SSAB blåst på med rejäla vinstvarningar under december månad, vilket har dragit ned vinstprognoserna ytterligare.

I tabellen nedan, publicerad av Affärsvärlden, syns hur analytikernas vinstestimat för 2020 och 2021 har ändrats de senaste fyra respektive två månaderna, det vill säga före och efter rapporterna för det tredje kvartalet. Generellt sett har prognoserna för bolagens vinst per aktie skruvats ned, både för 2020 och 2021. Sedan september har analytikerna kapat vinstestimaten för 17 av de största bolagen (i OMXS 30) medan tio bolag fått höjda vinstprognoser.

Samtidigt som analytikerna blivit alltmer skeptiska till bolagens förmåga att leverera, så har investerarna fortsatt att tro på börsen. Storbolagsindex OMXS 30 är upp 5 procent sedan 20 november, och 10 procent sedan 20 september. I takt med att aktiekurserna stigit har börsbolagens värderingsmultiplar expanderat. Det genomsnittliga p/e-talet bland Stockholmsbörsens mest omsatta bolag har stigit med hela 16 procent sedan november och med 24 procent sedan i september, före rapporterna för det tredje kvartalet.

Börsen har helt enkelt blivit dyrare. Men varför?

Källa: Affärsvärlden

 
ads

Tips