juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dramatiskt ändring av Stefan Ingves!

 • maj 11, 2019
 • Redaktionen

Har Riksbanken sänkt sin bedömning av var räntan ska vara på lång sikt till låga 1 procent? Så kan i alla fall det tal tolkas som Stefan Ingves höll i veckan. Om så är fallet får det stora implikationer för finansmarknaderna.

I tisdags talade riksbankschefen Stefan Ingves inför Nationalekonomiska föreningen. Rubriken var ”Långsiktiga trender – viktiga pusselbitar i den penningpolitiska analysen”. Tidigare tal inför samma församling har haft lovande rubriker, men inte levererat lika mycket. Men den här gången innehöll talet både tal om trender och en hel del pusselbitar om hur Riksbanken ser på läget framöver.

Den för penningpolitiken mest intressant långsiktiga trenden är att de reala räntorna, det vill säga räntor justerat för inflation, har sjunkit markant de senaste decennierna. Fenomenet är internationellt. Enligt en studie från Bank of England handlar det om en nedgång på 4,5 procentenheter sedan 1980-talet i både den rika världen och i tillväxtekonomierna. Viktiga orsaker är demografi, lägre global tillväxt och, framför allt, en ändrad balans mellan sparande och investeringar.

Det här sänker den nivå på Riksbankens styrränta som varken driver på eller bromsar ekonomin, den så kallade neutrala räntan.  Det finns ingen standardmetod för att beräkna en neutral realränta och bedömningarna skiljer sig därför åt. Enligt de uppskattningar Stefan Ingves hänvisar till sjönk den långsiktiga realräntan i Sverige från cirka 1,5 procent i mitten av 1990-talet till minus 1 procent i dag.

Källa: Dagens Industri

 

 
ads

Tips