januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Dustins rörelseresultat sjunker

 • oktober 09, 2019
 • Redaktionen

IT-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat och jämfört med föregående år sjönk vinsten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,00 kronor (2,71), väntat var 3,13.

Omsättningen uppgick till 3 026 miljoner kronor (2 524), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 046.

Ebita-resultatet uppgick till 120 miljoner kronor (119), väntat 123, med en ebita-marginal på 4,0 procent (4,7).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (107), väntat rörelseresultat var 115. Här ingår jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4). Rörelsemarginalen var 3,4 procent (4,2).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (70,5), analytikerkonsensus 72.

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (0,90).

Dustin föreslår 3,00 kronor i utdelning (2,71), väntat 3,13.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,8 miljoner kronor (59,1).

 
ads

Tips