december 9, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

E- handlarnas tro på framtiden – mindre optimistiska

 • juli 15, 2019
 • Redaktionen

Framtidsindikatorn för butikerna ökade i juli jämfört med månaden innan men är fortfarande under vad som klassas som en neutral nivå.

Samtidigt sjönk e-handlarnas tro på framtiden.

Det skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Juli månads Handelsbarometer visar att e-handlarnas tro på framtida försäljning, lönsamhet och antalet anställda minskar. Det innebär att Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 12,3 enheter och landar på 104,3.

“E-handeln brukar ha svaga sommarmånader. Kunderna åker bort och beställer sällan till sommarstugan eller husvagnen. Efter oväntat goda tongångar i juni minskade sommaroptimismen till den lägsta nivån som hittills har uppmätts bland e-handelsföretagen”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Även inom dagligvaruhandeln minskade framtidstron. I juli månads Handelsbarometer minskar framtidstron i dagligvaruhandeln med 5,5 enheter till index 98,2.

Sällanköpsvaruhandlarnas framtidstro ökar däremot med 9 enheter. Det ger resultatet att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet ökar med 1,8 enheter, till 96,7.

“Bland dagligvaruhandlarna minskade optimismen i takt med att sommarvärmen försvann. Sällanköpsvaruhandlarna var nöjdare. Semesterfirarnas shoppingintresse brukar öka när vädret sviker”, säger Karin Johansson.

 
ads

Tips