mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

ECB lanserar stimulanspaket på 750 miljarder euro

 • mars 19, 2020
 • Redaktionen

Den europeiska centralbanken ECB lanserade vid midnatt mellan onsdagen och torsdagen ett stödköpsprogram på 750 miljarder euro för att motverka coronavirusets effekter på ekonomin.

Det nya stödköpsprogrammet går under namnet Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP, och löper till slutet av 2020 och inkluderar alla tillgångskategorier som är berättigade under nuvarande tillgångsköpsprogram. Dessutom har ett undantag från behörighetskraven för värdepapper som utfärdats av grekiska regeringen beviljats för köp enligt PEPP.

ECB-rådet kommer avbryta tillgångsköpen under PEPP när det bedömer att krisfasen för covid-19 är över men i alla fal inte före årets slut”, skriver ECB i ett pressmeddelande.