augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Ekonomiskt krispaket ska rädda jobb och företag

 • 2020-03-16 12:56
 • Redaktionen

I ett försök att lindra effekterna inom näringslivet och på arbetsmarknaden av coronasmittan, presenterade i dag regeringen ett ekonomiskt krispaket. Bland annat för att hindra varsel och möta permitteringar.

– Det innehåller ett nytt system för korttidspermittering, vi ger besked om sjuklöneansvaret och vi inför en likviditetsförstärkning via skattekontot, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tre åtgärder presenterar alltså regeringen och stödpartierna i dag för att stötta näringslivet och arbetsmarknaden i spåren av virusutbrottet.

Förslaget om korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader ska kunna minska med upp till 50 procent ifall den anställde går ner i arbetstid, medan den anställde själv får behålla omkring 90 procent av lönen. Modellen som påminner om korttidsarbete men med högre grad av statlig subvention, ska kunna tillämpas retroaktivt från och med idag.

Ytterligare en åtgärd är alltså att staten tar över sjuklöneansvaret under april och maj säger Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.

– Det här är en väldigt stor reform, två miljarder kronor per månad i normalläget, men vi utesluter inte att kostnaden kommer att bli väsentligt högre än så. Och vi gör en särskild satsning för egenföretagare som har enskild firma där vi förlänger karensavdraget från en dag till upp till 14 dagar, säger Mats Persson.

Och en tredje åtgärd från staten blir enligt förslaget att företag ska kunna få vänta med tre månaders skatteinbetalningar och då under som längst ett år.

– Det här föreslår vi ska gälla retroaktivt från den första januari i år. Därmed kan företag också få tillbaka skatt som de redan har betalat in. Förslaget gäller såväl, moms som arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

 
ads

Tips