januari 27, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Elanders drar åt svångremmen

 • november 15, 2019
 • Redaktionen

Elanders inleder ett kostnads- och effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärderna kommer främst att beröra den tyska verksamheten inom Elanders underkoncern LGI, som utgör en del av affärsområdet Supply Chain Solutions.

Programmet kommer att ge engångskostnader om cirka 60 miljoner kronor som kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet. Programmet beräknas ge årliga besparingar med motsvarande belopp med start från och med år 2020.

”Effektiviseringsprogrammet fokuserar på att sänka de fasta kostnaderna och öka den interna effektiviteten. Detta sker bland annat genom åtgärder som reducerar indirekta kostnader, såsom till exempel kostnader för administration och andra stödfunktioner. Antalet ledande befattningshavare kommer samtidigt att minskas för att skapa kortare beslutsvägar, vilket både kommer att öka effektiviteten samt sänka de fasta kostnaderna”, skriver bolaget.

Källa: Direkt/VA

 
ads

Tips