april 19, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Elanders upp kraftigt på rapporten. Rätt eller fel?

I slutet av 2014 gjorde jag en analys av Elanders senast och vid tillfället handlades aktien runt 30 kr och vi skrev att det var ett riktigt bra köpläge. Med facit i hand kan vi konstatera att rådet var klockrent då aktien efter gårdagens rapport stängde vid 72,75 kr. Hur ser vi då på aktien nu efter gårdagens rapport?

Elanders är ett företag som erbjuder globala lösningar inom tre affärsområden, Supply Chain Solutions, Print & Packaging Solutions och e-Commerce Solutions. Dominerande ägare är Carl Bennet som äger 62,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av kapitalet och 74,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rösterna. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap lista och vid dagens aktiekurs vid 72,75 är totala börsvärdet 1929 Mkr.

Under gårdagen kom bolaget med sin Q4 rapport för 2015 och resultatet var starkare än väntat och kursreaktionen var positiv trots att aktien redan före rapporten handlats upp till sju-års högsta nivåer. Bolaget väljer att dubbla utdelningsnivån från 1,10 kr till 2,20 kr per aktie och det motsvarar därmed en direktavkastning på 3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

Hur ser vi då på rapporten?

Inte lika positivt som marknaden gjorde idag. Det som var negativt var att omsättningstillväxten var endast 2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i fjärde kvartalet och organiskt var det en omsättningsminskning med 6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Dessutom var helårets omsättningstillväxt 14 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} men om man justerar för en starkare dollar så var tillväxten endast 1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det är framför allt Supply Chain Solutions som står för tillväxten där affärsområdet för 2015 visar en organisk tillväxt på 9{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och även bättre rörelsemarginal.

De båda andra affärsområdena visar inte lika bra siffror men inom Print & Packaging har man lyckats öka rörelsemarginalen rejält. Under hösten 2014 genomförde Elanders en stor omstrukturering i Sverige inom Print & Packaging Solutions där man sa upp 70 anställda och effekten av denna omstrukturering skulle ge besparing på 50 Mkr med full effekt under andra halvåret 2015 och det har ett stort bidrag till att rörelsemarginalen för Elanders i helhet ökat till 9,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i Q4 från 6,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} samma period förra året. Effekten av omstruktureringen från 2014 inom Print & Packaging har nu kommit fram i sin helhet och ytterligare förbättringar blir svårt speciellt med tanke på att tillväxten stannat av inom affärsområdet.

Elanders gör visserligen per 1 januari 2016 ett förvärv av tyska Schmid Druck vilket kommer ge tillskott till tillväxten under 2016 men det är trots allt ett relativt litet förvärv. Priset man betalar är 4,5 MEUR och bolagets omsättning är 8,5 MEUR med en ebitda-nivå på 1,6 MEUR.

Sammanfattningsvis så finns det en hel del faktorer som nu kan gå emot bolaget och jag ser det som att den kortsiktiga potentialen nu är tagen. Jag tycker inte man ska köpa aktien på dagens nivå och med tanke på hur börsen har utvecklats hittills i år så finns det andra intressanta köpobjekt så skulle aktien före Q1 rapporten stiga upp i området 75-80 kr igen så är det säljläge. Som brasklapp ska man aldrig underskatta vad Carl Bennet kan hitta på.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads