oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

En ny världsordning?

 • augusti 30, 2019
 • Redaktionen

Det amerikanska imperiet spricker i sömmarna, vilket redan har hänt många gånger med andra imperier under historiens gång, och USA kommer inte vara något undantag i den bemärkelsen. Men kanske skyndas den processen på mer än nödvändigt av Mr. Donald Trump och hans dysfunktionella stab. Vad tror Washington att den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina kommer att leda till? Nya vänner! Knappast, snarare tvärtom, men allt är ju förstås en fråga om pengar och inte vänskap. Är man störst bäst och vackrast så spelar ju inte vänskap någon större roll. Men det är ju naturligtvis en villfarelse. Att hota sina allierade med ekonomiska sanktioner så fort man inte är överens skapar ingen gemenskap. Det senaste exemplet på detta är de nya handelstullar mot kina för att de köper olja från Iran och inte respekterar USA:s önskan att sluta med detta.

Dialogen mellan Ryssland och Kina utvecklas alltmer mot bakgrund av Donald Trump-administrationens aggressiva politiska och ekonomiska linje. Anti-ryska sanktioner, ett handelskrig mot kina och Europa, politiska och militära aktioner mot Iran och Syrien.  Amerikanska ingripande i frågor som rör tredje länder i strid med internationell rätt – allt detta orsakar irritation i stora delar av världen och kanske speciellt i Moskva och Peking. Låt oss då skärskåda det amerikanska uppträdandet och vilka konsekvenser det får för den rådande världsordningen.

Den nuvarande strategin från Washington verkar ju på ytan åtminstone förena Peking och Moskva i en enda stor kram. Men hur redo är egentligen Moskva och Peking att ta hänsyn till varandras svårigheter och agera tillsammans och inte bara driva sin egen fördel i detta triangeldrama. Utan att själv på något sätt ha någon insyn i relationerna så har jag en stark misstanke om att telefonkontakterna mellan Moskva och Peking har ökat den sista tiden för gemensamt motverka attackerna från Washington och ta ett globalt ansvar för bildandet av en ny och ”rättvisare världsordning” Men det finns ändå en rädsla från kineserna att närma sig Moskva allt för mycket. Till exempel genomförs de allra flesta investeringar från Kina till Ryssland på statsnivå, medan den kinesiska privata sektorn är mer rädd för detta på grund av amerikanska sanktioner. Hur som helst så kan vi väl bara konstatera att Förenta Staternas nya utrikespolitik uppmuntrar och stärker andra länders strävan att bilda nya allianser. Men det betyder inte att Kina kommer att börja sträva efter en allians med Ryssland i nuläget.  Kina har sina egna ekonomiska förbindelser med USA där det finns ett stort medberoende, medan Rysslands agenda mot Washington är mer av en militär-geopolitiskt och strategiskt agenda.  Kineserna har faktiskt ett större beroende av att ha goda relationer med USA än Ryssland på det rent ekonomiska planet.

En ny världsordning kommer, det gör det alltid, inget varar för evigt som man uttrycker sig. Den amerikanska politikern Joe Biden besökte för ett par år sedan kadetterna från Air Force Academy och bjöd in dem att hjälpa till att skapa ”New World Order in the 21st Century”, han fortsatte ”Jag tror att vi, i princip har en otrolig möjlighet att leda bildandet av den nya världsordningen på 2000-talet i enlighet med amerikanska intressen,” sade Biden och avslutade det hela med 995 handskakningar. Den som lever får se hur den här historien slutar. Men det blir nästan aldrig som vi människor tror. Som ordspråket säger ”liten tuva stjälper oftast stort lass”.

Text är författad av:  Conny Malmqvist 

 

 

 

 
ads

Tips