juli 17, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Enea

Mjukvarubolaget Enea presenterade sin halvårsrapport redan 21 juli och rapporten var bra och mottogs positivt men i augusti har aktien utvecklats riktigt svagt och fallit från nivån runt 90 kr efter rapporten ner till nuvarande runt 76 kr. Det är framför allt SEB som har sålt aktien efter rapporten till stigande omsättning. Vi ser ett bra köpläge men det kan vara ide att avvakta den nedåtgående rörelsen.

 

Enea är ett mjukvaruföretag med kunder främst inom Telekom, medicinteknik, flyg och bil-industrin. Bolaget erbjuder bland annat realtidsoperativsystem och andra system som utvecklingsverktyg med mera och därtill även tjänsteförsäljning som en allt viktigare del. Bolaget fortsätter investera för att kunna ligga i framkant för att leverera operativsystemlösningar till morgondagens nätverk.

 

Det som gör bolaget intressant är dess lönsamma tillväxt. För andra kvartalet ökade omsättningen med +15,6{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med 2014 och för första halvåret ökade omsättningen med +15,9{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} varav cirka hälften av tillväxten är organisk tillväxt. Trots den starka tillväxten lyckades man öka rörelsemarginalen och rörelseresultatet för första halvåret ökade med 22,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 49,8 Mkr. Detta är ingen engångsföreteelse utan den senaste rapporten var otroligt nog femtonde kvartalet i rad som bolaget ökade rörelsemarginalen vilket är imponerande och visar att bolaget är på rätt spår.

 

Bolaget har mycket goda finanser med en kassa på cirka 99 Mkr och inga räntebärande skulder vid halvårsskiftet. Börsvärdet vid dagens kurs vid 76 kr är cirka 1250 Mkr. Senaste utdelning i våras var 3,60 kr motsvarande knappt 5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} baserat på dagens kurs. Dessutom håller bolaget på att genomföra ett återköpsprogram där man under första halvåret återköpte 338 470 aktier till ett pris på i genomsnitt cirka 91 kr per aktie. Totalt hade bolaget vid halvårsskiftet ett eget innehav av 404 029 aktier motsvarande cirka 2,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av alla aktier.

 

Om vi tittar på omsättningen sedan rapporten kom ser vi att SEB nettosålt cirka 126 000 aktier och är klart största säljare där näst största är Instinet som sålt ca 4 000 aktier. Intressanta att notera är att SEB har köprekommendation på aktien och höjde riktkursen till 103 kr från 100 kr efter halvårsrapporten.

 

Vinsten per aktie för andra kvartalet var 1,30 kr och för första halvåret var vinsten 2,49 kr. Rullande 12 månader bakåt var resultatetper aktie 5,10 kr och ett kassajusterat PE tal baserat på resultatet 12 månader bakåt hamnar på 13,7. Vi anser att bolaget, baserat på den fina tillväxten under ökad lönsamhet som bolaget historiskt visat, är klart köpvärt men samtidigt uppmanar vi till att bevaka den fallande trenden bolaget befinner sig i och antingen dela upp köpen i omgångar alternativt vänta tills köpintresset kommer tillbaka.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads