december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Eniro tappar intäkter – rapporterar förlust och tar nedskrivningar

 • oktober 29, 2019
 • Redaktionen

Sökbolaget Eniro redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst. Eniro tar även en nedskrivning på 475 miljoner kronor.

“En av de utmaningar vi står inför är att förbättra skalbarheten i vår affär. Vi behöver effektivisera våra processer för att hantera vår stora kundstock med små och medelstora kunder. Det finns några bolag globalt som har klarat av detta och det ger oss inspiration för att kunna påskynda den resan framåt”, skriver Magdalena Bonde i vd-ordet.

Hon förklarar vidare att anledningen till att bolaget inte når det förväntade resultatet före avskrivningar är produktmixen av tredjepartsprodukter. Detta avser exempelvis Google och Facebook som har lägre marginaler mot egna Local Search som har högre marginaler.

“Kunderna uppskattar produktmixen, men försäljningsökningen ligger ännu inte på förväntad nivå”, säger Magdalena Bonde.

I kvartalet inkluderas också en icke-kassapåverkande nedskrivning av uppskjutna fordringar och immateriella tillgångar på 475 miljoner kronor. Den väger in för bland annat koncernens resultat, ökad komplexitet kring nya regler om ränteavdragsbegränsningar och hänsyn till uppdaterade prognoser och genomarbetade affärsplaner under kvartalet.

Här är siffrorna från rapporten:

# Omsättningen uppgick till 254 miljoner kronor (356), en minskning med 29 procent mot föregående år.

# Ebitda-resultat blev 2 miljoner kronor (60), med en ebitda-marginal på 0,8 procent (16,9).

# Rörelseresultatet blev -342 miljoner kronor (21).

# Resultatet efter skatt blev -526 miljoner kronor (-21). Resultat per aktie hamnade på -7,90 kronor (-0,33).

# Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 miljoner kronor (9).

Källa: Finwire/Breakit

 
ads

Tips