juli 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Ericsson: Q1 ger en vinst på 4,3 miljarder

 • 2020-04-22 07:37
 • REFH

Första kvartalets höjdpunkter

 • Försäljningen uppgick till 49,8 (48,9) SEK. En minskning med -2% justerat för jämförbara enheter och valuta.
 • Covid-19-pandemin hade begränsade effekter på rörelseresultatet och kassaflödet under kvartalet.
 • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 40,4% (38,5%).
 • Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 4,6 miljarder SEK. (9,3% rörelsemarginal).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 exklusive omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster var 3,5 miljarder SEK. (7,2% rörelsemarginal).
 • Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valuta var jämn årstid och rörelsemarginalen förbättrades till 16,6% (16,3%).
 • Rörelseresultatet för Digital Services uppgick till -1,4 (-1,8) miljarder kronor. Bruttomarginalen förbättrades främst av högre mjukvaruförsäljning. Försäljningen justerad för jämförbara enheter och valuta minskade med -9% på grund av lägre tjänster och äldre hårdvaruförsäljning och negativ påverkan från Covid-19.
 • Nettoresultatet uppgick till 2,3 (2,4) miljarder kronor.
 • Det fria kassaflödet före M&A var 2,3 (3,5) miljarder SEK. ytterligare stärkning av nettokassa till 38,4 miljarder SEK. från 34,5 miljarder SEK. under Q4 2019.
SEK b. Q1
2020
Q1
2019
YoY
change
Q4
2019
QoQ
change
Net sales 49.8 48.9 2% 66.4 -25%
 Sales growth adj. for comparable units and currency  –  –  -2% –  – 
Gross margin 39.8% 38.4% 36.8%
Gross margin excluding restructuring charges  40.4% 38.5% –  37.1% – 
Operating income 4.3 4.9 -12% 6.1 -30%
Operating margin 8.7% 10.0% 9.2%
Operating income excl. restr. charges & items affecting comparability in 2019[1]  4.6 3.5 30% 6.0 -23%
Operating margin excl. restr. charges & items affecting comparability in 2019[1]  9.3% 7.2% –  9.0% – 
Net income 2.3 2.4 -5% 4.5 -49%
EPS diluted, SEK 0.65 0.70 -7% 1.33 -51%
Free cash flow before M&A 2.3 3.5 -33% -1.9
Net cash, end of period 38.4 36.1 6% 34.5 11%

 

 
ads

Tips